Strategie inwestowania w akcje – poznajcie rodzaje

Inwestowanie w akcje nie jest łatwe. Powszechnie uważa się, że wymaga wiedzy, ale też doświadczenia. Niewątpliwie nie ma pewnego sposobu na to, by osiągnąć zysk. Dziś przedstawimy Wam strategie inwestowania w akcje.

Inwestowanie w akcje – co trzeba wiedzieć?

Na początek należy poznać definicję akcji i właśnie na tej podstawie można w pełni zrozumieć, jakie są strategie inwestycyjne. Są one rodzajem papierów wartościowych. Oznacza to, że posiadając je stajecie się akcjonariuszami, czyli współwłaścicielami części majątku danej spółki. Co istotne to właśnie dana firma decyduje o ilości wypuszczonych akcji. Na tej podstawie oblicza się wartość procentową Waszego udziału. Jeżeli spółka wypuściła 100 akcji, a posiadacie ich 10, to oznacza, że posiadacie 10% części majątku spółki. Biorąc pod uwagę uprawnienia akcjonariuszy można wyróżnić zarówno akcje zwykłe, jak i uprzywilejowane. Te pierwsze dają właścicielowi prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, ale nie tylko. Otóż akcjonariusz ma prawo do ewentualnej dywidendy, a w razie likwidacji spółki prawo do podziału majątku. Posiadając akcje uprzywilejowane można korzystać z pewnych przywilejów. Można wyróżnić przywileje związane z głosami akcjonariuszy. W tym przypadku akcjonariusz może posiadać dwa głosy na jedną akcję. Ale trzeba zdawać sobie sprawę, że akcje uprzywilejowane nie mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie. Skoro to już jasne, to czas poznać dwie dominujące strategie inwestowania. Wyróżniamy zyski kapitałowe oraz dywidendy. 

Zyski kapitałowe i dywidendy – co warto na ich temat wiedzieć?

Inwestor, który obierze strategię inwestowania w akcje na podstawie zysków kapitałowych kieruje się zasadą, że taniej kupi, zaś drożej sprzeda. Różnica jest w tym przypadku zyskiem, im więc wyższa, tym rzecz jasna lepiej. Jest to metoda, która opiera się na wzroście wartości akcji w danym czasie. Ale jednak kurs nie zawsze musi rosnąć i wtedy można odnotować straty. Taka inwestycja polecana jest w wersji krótkoterminowej, ale nie tylko. Otóż również inwestorzy stawiający na inwestycje długoterminowe mogą z niej korzystać. Mogą więc trzymać akcje nawet kilka lat i nie reagować nawet gdy ich wartość zacznie szybko spadać. Dla takich inwestorów liczy się długofalowa perspektywa w cenie akcji. Kolejną strategią inwestowania w akcje jest właśnie dywidenda, która jest zyskiem, jaki wypłaca swoim inwestorom dana spółka. Jej wysokość jest ustalana na podstawie ceny za jaką inwestor zakupił akcje. Ustalana jest więc w pełni indywidualnie. Nie każda firma wypłaca jednak dywidendy i co istotne nie ma takiego obowiązku. Zyski spółka może inwestować choćby w rozwój. 

Jak inwestować w akcje?

Nie ma czegoś takiego jak jedna pewna metoda inwestowania. Każda wiąże się z ryzykiem i należy zdawać sobie z tego sprawę. Jednocześnie przed podjęciem inwestycji trzeba przeanalizować sytuację na rynku, zwrócić też uwagę na sytuację geopolityczną, ale i kondycję nie tylko samej firmy lecz całej branży. Rzecz jasna wraz ze wzrostem ryzyka najczęściej rośnie też możliwość wyższej kwoty zysku. Nie posiadając wiedzy czy doświadczenia nie warto inwestować dużych kwot, gdyż bardzo szybko można stracić. Warto też zwrócić uwagę na dywersyfikację środków. Oznacza to ulokowanie swoich pieniędzy poprzez zakup akcji w kilku firmach, najlepiej z kilku branż.