Ogrodzenie działki – Kiedy budować ogrodzenie i czy trzeba starać się o pozwolenie?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ogrodzenie traktowane jest jako obiekt budowlany, a więc podlega regulacjom Prawa Budowlanego. Większość ogrodzeń można stawiać bez zgłoszenia i pozwolenia na jego budowę, muszą one jednak spełniać określone wymagania. W przypadku ich przekroczenia należy złożyć w urzędzie gminy zgłoszenie o jego budowie lub wystąpić o pozwolenie na budowę. Nasz poradnik podpowie, kiedy montowanie ogrodzenia jest konieczne i jak postawić je zgodnie z obowiązującymi przepisami i kiedy potrzebne jest zezwolenie na jego wykonanie.

Ogrodzenie stałe czy tymczasowe

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z  6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych każdy teren budowy musi być ogrodzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom postronnym. Ogrodzenie musi mieć przynajmniej 1,5 m wysokości. Materiały budowlane mogą być składowane w odległości 0,75 m od ogrodzenia.

Wiele osób zastanawia się czy lepszym rozwiązaniem będzie tymczasowe ogrodzenie, czy już docelowe.

Przede wszystkim na początkowym etapie nie zawsze jeszcze wiemy jak nasze ogrodzenie powinno wyglądać, by pasowało do elewacji budynku i jego otoczenia. Po drugie na plac budowy, zwłaszcza na początkowym jej etapie, wjeżdża ciężki sprzęt budowlany o dużych gabarytach. Koparki, ładowarki, betoniarki  mają ograniczoną możliwość manewrowania. Łatwo jest wtedy o uszkodzenie bramy lub innych elementów ogrodzenia. Ich naprawa może być bardzo kosztowna.

Tanie ogrodzenie tymczasowe można wykonać z gotowych paneli siatkowych, nie wymagają podmurówki, można przymocować je nawet do tymczasowych słupków.  Po zakończeniu budowy panele można wykorzystać do ogrodzenia bardziej odległych części działki.

Z tego krótkiego zestawienia wynika, że lepszym rozwiązaniem są tanie ogrodzenia tymczasowe, szybkie w montażu i rozbiórce, dodatkowo można wykorzystać je ponownie.

Jak wykonać ogrodzenie zgodnie z prawem

Nowelizacja prawa budowlanego w 2015 r. wprowadziła wiele ułatwień dla inwestorów. Przede wszystkim wiele obiektów budowlanych nie wymaga zezwolenia na budowę, nawet w przypadku budynków mieszkalnych wystarczy tylko zgłoszenie do odpowiedniego urzędu gminy. Wchodząca w życie 19.09.2020 r. kolejna nowelizacja prawa budowlanego nie zmienia przepisów dotyczących ogrodzenia działki.

Prawo budowlane ogrodzenie działki traktuje jako obiekt budowlany i nie stosuje w tym wypadku specjalnego rozróżnienia. W związku z tym budowa ogrodzenia nie wymaga dopełnienia żadnych formalności. Zwykły płot, ogrodzenie może postawić każdy, kto chce ogrodzić własną działkę. Musi jednak pamiętać, że przepisy prawa narzucają określone ograniczenia.

Ze względów na bezpieczeństwo bramy i furtki muszą otwierać się do wnętrza posesji a nie na zewnątrz, dotyczy to także bram przesuwanych. Plot, ogrodzenie nie przekraczające 1,8 m wysokości nie może być zakończony elementami niebezpiecznymi. Nie mogą wieńczyć go kolczaste druty, ostre kolce, spiczaste zakończenia prętów lub tłuczone szkło. Nawet dla nieproszonych gości ogrodzenie musi być bezpieczne.

W niektórych przypadkach ogrodzenia działek wymagają zgłoszenia do urzędu gminy. Dotyczy to przede wszystkim budowy ogrodzenia, którego wysokość przekracza 2,2 m. Zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis ogrodzenia, czas rozpoczęcia robót, czasami potrzebne będą także szkice.

Przepisy regulują także szerokość bramy wjazdowej, która nie może być mniejsza niż 2,4 metra oraz szerokość furtki, która musi wynosić minimum 0,9 m.

Ogrodzenia, które wymagają zgody na budowę

W szczególnych wypadkach wymagane jest pozwolenie na budowę ogrodzenia. Dotyczy to przede wszystkim ogrodzeń, które ze względu na duże różnice w nachyleniu terenu pełnią równocześnie funkcję muru oporowego. W takim przypadku wraz z podaniem na pozwolenie należy dostarczyć wymaganą dokumentację. Szczegółowe rozwiązania dotyczą także planów zagospodarowania miejscowego lub działek położonych w pobliżu cieków wodnych. Ogrodzenia w takim wypadku muszą spełniać specyficzne wymagania. warto to wszystko sprawdzić w urzędzie przed rozpoczęciem budowy ogrodzenia, w skrajnych przypadkach można dostać nakaz rozbiórki płotu.

Z sąsiadami warto się dogadać

O ile nie ma problemu w przypadku budowy ogrodzenia działki oddalonej od innych posesji, o tyle mogą się one pojawić w przypadku działek bezpośrednio ze sobą sąsiadujących. Prawo budowlane nie precyzuje jaka musi być odległość między ogrodzeniami. Jedynym wymogiem jest, by budowa ogrodzenia nie wykraczała poza granice działki. Możliwe jest budowanie ogrodzenia w osi granicy, ale wymagana jest wtedy zgoda sąsiadów.

Koszt wykonania ogrodzenia wspólnego ponosi główny inwestor, jeśli dogada się z sąsiadem, to może on w nich partycypować, ale nie musi. Inaczej jest w przypadku konserwacji i odnawiania wspólnego płotu, tu koszty ponoszą obie strony.  Kiedyś obowiązywała zasada „prawej strony” tzn., że każdy z sąsiadów budował ogrodzenie po prawej stronie działki i od strony ulicy, ale zasada ta została zniesiona i sąsiedzi dojść do kompromisu.

Od strony ulicy ogrodzenie nie może przekroczyć linii rozgraniczającej drogę. W przypadku ogrodzenia stawianego przy skrzyżowaniu dróg warto wcześniej sprawdzić w urzędzie, czy nie ma w tym przypadku dodatkowych zaleceń poprawiających widoczność, np. ścięcie lub zaokrąglenie rogów ogrodzenia. Ogrodzenie nie może zmniejszać bezpieczeństwa kierowców.

Bez względu na to czy decydujemy się na wykonanie ogrodzenia tymczasowego, czy od razu ogrodzenia stałego, zawsze musi być ono wykonane w zgodzie z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa. Wszelkiego rodzaju płoty traktowane są jako obiekty budowlane i podlegają nadzorowi budowlanemu. W razie nieprawidłowości urząd nadzoru budowlanego może zlecić dokonanie poprawek lub rozebranie płotu. Wiąże się to nie tylko z dodatkowymi kosztami, ale także koniecznością zapłaty kary.