https://elegante.deceuninck.com/pl/

Energooszczędność okien, o co w tym wszystkim chodzi

Świadomość dbania o środowisko i wybór ekologicznych produktów wzrasta. Nie inaczej jest na rynku budowlanym, który umożliwia budowanie energooszczędnych, a nawet pasywnych domów, które nie tylko dbają o przyrodę, ale również obniżają koszty utrzymania do minimum. Wraz z tym wzrostem pojawia się wiele informacji, które warto uporządkować.

Czym różni się dom energooszczędny od domu pasywnego

Najważniejszą różnicą pomiędzy domem energooszczędnym a domem pasywnym to brak instalacji grzewczej, które zastąpiona jest wentylacją mechaniczną w domach pasywnych.

Domy energooszczędne stawiają na ogrzewanie poprzez systemy solarne, pompy ciepła czy kotły kondensacyjne, ale również dbają o izolację, aby jak najmniej energii oddawać na zewnątrz budynku. Warto znać tę różnicę, ponieważ te pojęcia często używane są jako synonimy przy wyborze okien.

Jak sprawdzić, czy okna są naprawdę energooszczędne

Na początku warto zaopatrzyć się w wiedzę, czym jest parametr U. Jest to parametr współczynnika przenikania ciepła okna, który wyznacza, ile ciepła będzie przenikać przez zewnętrzną, a ile przez wewnętrzną przegrodę okienną na 1m2 przy różnicy temperatur 1°C. Im mniejszy parametr U, tym mniej energii przenika na zewnątrz. Niestety to nie koniec. Każdy element okna ma własny parametr U:

• Uf – parament dotyczy profilu okiennego. Im mniejsze okno, tym większą rolę odgrywa ten parametr
• Ug – parametr dotyczy szyby. Wraz ze wielkością okna, zwiększa się znaczenie tego parametru
• Uw – parametr dla całego okna. Wskazuje, ile ciepła przenika przez całe okno.

Podczas rozmowy ze sprzedawcą, najważniejszym parametrem dla konsumenta jest Uw, ponieważ wskazuje, ile ciepła przenika przez całe okno. Warto jednak mieć świadomość również o pozostałych parametrach np. profilach okiennych.

Co nam daje energooszczędność okien?

Energooszczędne lub pasywne okna, to przede wszystkim mniejsze koszty ogrzewania powierzchni. Dodatkowo wraz z mniejszym zapotrzebowaniem społeczeństwa na ogrzewania, przyczyniamy się do mniejszej eksploatacji naszego środowiska naturalnego.

https:/elegante.deceuninck.com/pl/