Zmiany w fakturowaniu – nowe przepisy od 2022

Aktualnie planowane są zmiany w fakturowaniu, a także wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur, który obejmuje nowy rodzaj faktur, jakim są faktury ustrukturyzowane. Warto dowiedzieć się na ten temat nieco więcej oraz zapoznać ze wszystkimi niezbędnymi informacjami.

Fakturowanie on-line

Dnia 1 października 2021 roku została przyjęta przez Sejm zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw, co w bezpośredni sposób związane jest z wprowadzeniem Krajowego Systemu e-Faktur. Dotyczy również możliwości wystawiania i otrzymywania nowego rodzaju faktur, tak zwanych faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem stworzonego systemu. Przepisy wejdą w życie od pierwszego stycznia 2022 roku. Wprowadzone zmiany będą mogły być stosowane przez podatników dobrowolnie. Nowy rodzaj faktur będzie funkcjonował w obrocie gospodarczym wraz z dotychczas stosowanymi dokumentami, takimi jak faktury standardowe oraz faktury online. Wystawianie faktur ustrukturyzowanych może stać się dla podatników obligatoryjne od stycznia 2023 roku, jednak aktualnie nie istnieją żadne akty prawne z tym związane. Faktury ustrukturyzowane mają być wystawiane na jednolitym wzorcu, który został sporządzony przez Ministerstwo Finansów. Faktury mają być przygotowywane przez podatników, a następnie przesyłanie do Krajowego Systemu e-Faktur z wykorzystaniem API.

Zmiany w fakturowaniu

Przepisy dotyczące wystawiania faktur również mają zostać znowelizowane. Przez Ministerstwo Finansów planowane są zmiany dotyczące oznaczeń na fakturach, a także możliwości ich wcześniejszego wystawiania. Na fakturach ma nie być obowiązku oznaczania „DUPLIKAT”, jeśli pierwotna faktura ulegnie zgubieniu lub zniszczeniu. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku innych rodzajów faktur. Nie ma być obowiązku stosowania oznaczeń „FAKTURA KORYGUJĄCA” lub „KOREKTA”, a także wskazywanie przyczyn dokonywania korekty. Oprócz tego możliwe ma być wcześniejsze wystawienie faktury niż dotychczas. Wcześniejszy możliwy termin wystawienia faktury ma się zmienić z trzydziestu dni do aż sześćdziesięciu. Termin obowiązuje przed dokonaniem dostawy towaru lub realizacją usługi. Dodatkowo możliwe będzie stosowanie korekt zbiorczych, które obejmują poszczególne pozycje z faktur.

Artykuł przygotowany przy współpracy z afaktury.pl – sprawdź dokument KP