Zasady reklamacji – jakie prawa przysługują konsumentom?

Buty kupione miesiąc temu okazały się wadliwe? A może telefon komórkowy uległ awarii i chcesz skorzystać z gwarancji? Już teraz poznaj zasady reklamacji i przekonaj się, jakie prawa przysługują konsumentom.

Rękojmia czy gwarancja?

Podstawę reklamacji stanowi rękojmia obowiązująca z mocy ustawy lub gwarancja – wynikająca z dobrej woli sprzedawcy. Klient na prawo wybrać, czy chce dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi, czy gwarancji – o ile została udzielona. Z tytułu rękojmi możesz reklamować wady fizyczne oraz prawne produktu, w szczególności wtedy, gdy rzecz jest pozbawiona właściwości, które powinna mieć lub o których konsument został zapewniony przez sprzedawcę, a także gdy nie została wydana w stanie niezupełnym. Gwarancja z kolei jest dobrowolnym oświadczeniem dotyczącym jakości towaru, w którym gwarant (sprzedawca, producent lub importer) określa swoje obowiązki oraz prawa konsumenta.

Co może stanowić dowód zakupu?

Sprzedawcy często twierdzą, że bez paragonu nie są w stanie uwzględnić reklamacji. Co na to polskie prawo? – Jeżeli za towar płaciłeś kartą, potwierdzenie zakupu może stanowić nawet wyciąg z konta bankowego – czytamy na stronie https://lukikuki.pl. Dowód nabycia rzeczy w sklepie stanowi również e-mail lub świadkowie. Pamiętaj zatem, że brak paragonu fiskalnego nie oznacza, że sprzedawca może odrzucić Twoją reklamację.

Jakie dane powinna zawierać reklamacja?

Chcesz, żeby Twoja sprawa została rozpatrzona szybko i bez zbędnej zwłoki? Najlepiej przygotuj ją na piśmie. Reklamacja wadliwego towaru powinna zawierać dane klienta, zwięzły opis sprawy, datę wystąpienia wady, a także żądanie, jakie wnosimy. Na mocy obowiązującej aktualnie ustawy o prawach konsumenta, w reklamacji możesz wnosić o wymianę towaru na wolny od wad lub naprawę towaru, a jeżeli nie będzie to możliwe – żądać obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy za towar. Sprzedawca ma 14 dni na to, żeby odpowiedzieć na Twoją reklamację, jeżeli żądanie konsumenta dotyczy naprawy, wymiany towaru lub obniżenia jego ceny.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat reklamacji? A może interesują Cię wnioski urlopowe. Kiedy je składać? Już teraz odwiedź stronę inewi.pl!