Dlaczego warto podjąć studia na kierunku fizjoterapia?

Osoby stojące przed decyzją o wyborze swojej ścieżki życiowej zastanawiają się jaki kierunek studiów wybrać. Większości z nich zależy aby studia były ciekawe i dawały szanse na znalezienie po ich ukończeniu atrakcyjnej, dobrze płatnej pracy. Część młodych ludzi marzy, aby w przyszłości wykorzystywać swoje kwalifikacje do pomagania innym i by praca przynosiła im satysfakcję oraz nie wymagała siedzenia ośmiu godzin przy biurku. Zawód, który wypełnia te wszystkie kryteria to fizjoterapeuta.

Kim jest fizjoterapeuta?

Fizjoterapeuta to jeden z zawodów medycznych, związany z przywracaniem, rozwijaniem bądź utrzymywaniem sprawności organizmu. Inaczej mówiąc, rolą fizjoterapeuty jest pomoc pacjentom chorym, niepełnosprawnym lub po urazach w osiągnięciu poprawy w ogólnym funkcjonowaniu. Fizjoterapia jest szczególnie ważna w przypadku chorób neurologicznych (m.in. udar, uszkodzenie rdzenia kręgowego, zaburzenia neurologiczne u dzieci), kardiologicznych (m.in. zawał serca), dysfunkcji ruchowych, chorób reumatycznych oraz przy zwalczaniu objawów towarzyszących starzeniu. W dobie pandemii okazało się, że fizjoterapia jest niezwykle istotna przy powrocie pacjentów po COVID-19 do normalnego życia. Fizjoterapeuta to zawód bardzo potrzebny – bez osób wykwalifikowanych w tym zakresie nie może się obejść żaden szpital publiczny lub prywatny, ośrodek sanatoryjno-uzdrowiskowy, czy zakład rehabilitacyjny. Stale wzrasta zapotrzebowanie na usługi fizjoterapeutyczne, także w ramach świadczeń prywatnych. Oznacza to, że ukończone studia na kierunku fizjoterapia dają duże szanse na znalezienie zatrudnienia. Co więcej, można próbować swoich sił zarówno w państwowych placówkach zdrowia, jak i w klinikach prywatnych, oferujących atrakcyjne zarobki. Zawód ten daje także możliwość otwarcia własnej działalności gospodarczej i wykonywania usług prywatnych lub łączenia tego z pracą na etacie. Poza dobrymi perspektywami, nie bez znaczenia jest satysfakcja związana z wykonywaniem zawodu. Dla wielu osób bezcenny może być widok pacjenta odzyskującego sprawność w wyniku zastosowanych zabiegów fizjoterapeutycznych. Kolejnym argumentem przemawiającym za wyborem zawodu fizjoterapeuty jest tryb pracy, który łączy w sobie elementy medycyny i sportu, wiąże się z ruchem i bezpośrednimi kontaktami z drugą osobą. Na pewno praca fizjoterapeuty nie jest nużąca i rutynowa, co stanowi duży atut tego zawodu.

Gdzie można zdobyć zawód fizjoterapeuty?

Osoby zainteresowane zawodem fizjoterapeuty mają możliwość podjęcia nauki na magisterskich studiach na kierunku fizjoterapia, które oferuje Mazowiecka Uczelnia Medyczna (MUM) w Warszawie. Studia te uprawniają do wykonywania w przyszłości zawodu fizjoterapeuty i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra fizjoterapii. Misją uczelni jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy z pacjentem, co jest możliwe do osiągnięcia nie tylko dzięki przekazaniu kompleksowej i najnowszej wiedzy z dziedziny fizjoterapii, ale także udziałowi studentów w zajęciach klinicznych i praktykach zawodowych. Absolwent magisterskich studiów na kierunku fizjoterapii na MUM w Warszawie jest w pełni przygotowany do wykonywania zabiegów z użyciem metod i środków fizjoterapeutycznych, w tym do:

  • diagnozowania pacjentów z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury,
  • obsługiwania urządzeń stosowanych w fizykoterapii,
  • określenia stanu pacjenta i stopnia zaawansowania dysfunkcji na podstawie testów funkcjonalnych,
  • samodzielnego opracowywania planu zabiegów,
  • wykonywania zabiegów w ramach profilaktyki fizjoterapeutycznej,
  • współpracy w zespołach fizjoterapeutycznych.

Poza przedmiotami i zajęciami stricte związanymi z dziedziną fizjoterapii, studia na kierunku fizjoterapii MUM dają także wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania i marketingu, która przygotowuje przyszłych absolwentów do świadczenia usług terapeutycznych w ramach własnej działalności gospodarczej.