Zasady przedłużenia spłaty pożyczek online

Pożyczkobiorca, który nie jest w stanie spłacić terminowo zaciągniętego zobowiązania, powinien o tym jak najszybciej poinformować pożyczkodawcę. Dostępnych jest kilka opcji: przedłużenie terminu spłaty, pożyczka refinansująca lub rozłożenie pozostałej płatności na raty.

Jak spłacić pożyczkę online?

Pożyczkę online można spłacać na dwa sposoby. Pierwszy z nich – szybszy – obejmuje zalogowanie się na konto użytkownika na stronie internetowej pożyczkodawcy i przesłanie przelewu elektronicznego. Aby to zrobić, trzeba wybrać swój bank i zalogować się do bankowości elektronicznej. Dane do przelewu są automatycznie uzupełniane i nie należy ich zmieniać. Natomiast druga opcja to wykonanie tradycyjnego przelewu w oddziale banku lub na poczcie. Pieniądze można przelać także za pośrednictwem bankowości elektronicznej. W tych przypadkach dane pożyczkodawcy i tytuł przelewu należy wpisać samemu i szczególnie uważać, aby były one prawidłowe. Klient instytucji pozabankowej ma obowiązek spłacić całą pożyczkę, wraz z kosztami dodatkowymi w czasie, który określił podczas wybierania wysokości pożyczki. Jeśli skorzystał z promocji “pożyczka za darmo“, musi oddać jedynie taką sumę, jaką pożyczył.

Co zrobić, kiedy terminowa spłata jest niemożliwa?

W przypadku, gdy terminowe uregulowanie zobowiązania wobec firmy pożyczkowej jest niemożliwe, należy ją o tym jak najszybciej poinformować. Można to zrobić telefonicznie lub mailowo. Instytucje parabankowe zachęcają do natychmiastowego kontaktu w razie problemów finansowych. Dzięki temu mają pewność, że odzyskają swoje pieniądze, a klient będzie mógł spłacić pożyczkę w terminie. Pożyczkobiorca i pożyczkodawca wspólnie ustalą rozwiązanie problemu. W wielu przypadkach o opcjach przedłużenia terminu spłaty chwilówki bądź pożyczki ratalnej można przeczytać w odpowiedniej zakładce w swoim profilu użytkownika. Warto pamiętać, że za opóźnienia w spłacie naliczane są odsetki. Jeśli pożyczkobiorca dostał darmową pożyczkę, traci ją i ma obowiązek oddania pożyczonej kwoty wraz z dodatkowymi kosztami. Problemy z płaceniem rat może rozwiązać inna osoba, która przeleje pieniądze na konto firmy parabankowej, wpisując w tytule przelewu numer pożyczki lub dane dłużnika.

Wydłużenie czasu spłaty lub pożyczka refinansująca

Osoby, które nie są w stanie terminowo oddać chwilówki, mają możliwość przedłużenia terminu jej spłaty. Czas na uregulowanie zobowiązania jest taki sam jak pierwotny okres pożyczki. Jeśli więc została wzięta na 30 dni, po zgłoszeniu takiej potrzeby, można ją spłacić w ciągu kolejnych 30 dni. Oczywiście wiąże się to z kosztami, które powinny zostać określone w Tabeli prowizji i opłat oraz umowie pożyczkowej. Pożyczka refinansująca to kolejne rozwiązanie, które polega na otrzymaniu dodatkowej pożyczki. Jej środki są przeznaczane w całości na spłatę pierwotnego zobowiązania. Czas na oddanie pożyczki refinansującej wynosi tyle samo, co pierwszej chwilówki. Pożyczkobiorca ma więc dodatkowe np. 30 dni na zdobycie środków na uregulowanie długu.

Obniżenie rat pożyczki

Natomiast osoba, która wzięła pożyczkę ratalną, najczęściej może liczyć na rozłożenie pozostałej płatności na raty. Są dostosowane do możliwości finansowych pożyczkobiorcy. Do ich wysokości doliczane są koszty, stanowiące około 10-20% kwoty pozostałej do spłacenia. Przed przelaniem pierwszej raty w zaktualizowanej wysokości należy upewnić się, co trzeba wpisać w tytule przelewu.