Wskaźnik TSI, czyli True Strength Index – jak go stosować?

Inwestorzy wykorzystujący analizę techniczną mają do dyspozycji szereg różnych narzędzi i wskaźników, które ułatwiają podjęcie odpowiedniej decyzji w kwestii sprzedaży lub kupna akcji. Jednym z nich jest TSI – co to jest, jak działa i jak go interpretować?

Co to jest TSI?

Skrót „TSI” oznacza „True Strength Index” – indeks siły rzeczywistej. Zadaniem tego wskaźnika jest umożliwienie identyfikacji trendów, jak również momentów, w których mogą się one odwrócić. W efekcie możliwe będzie określenie, czy rynek jest wyprzedany, czy też wykupiony. Wskaźnik TSI łączy się z wyznaczeniem średniej ruchomej, a przebicie średniej przez wartość indeksu siły rzeczywistej jest interpretowane jako sygnał kupna lub sprzedaży, w zależności od kierunku. To narzędzie wykorzystywane często jako alternatywa dla RSI (indeksu siły względnej), który cechuje się sporą wrażliwością na zmiany w wycenie analizowanego aktywu.

Jak wyliczyć TSI?

Aby wyznaczyć wartość indeksu siły rzeczywistej, niezbędne będzie wyliczenie średniej wykładniczej, czyli średniej kroczącej, w której kolejne elementy mają przypisane malejące wagi. Dokładny proces wyliczania TSI składa się z czterech głównych kroków:

  1. Wyznaczenie różnic pomiędzy cenami zamknięcia w sąsiednich okresach.
  2. Wyliczenie średniej wykładniczej cen z określonego okresu, najczęściej 25 dni.
  3. Wyliczenie drugiej średniej wykładniczej (zazwyczaj 13-dniowej), która będzie wykorzystana do „wygładzenia” poprzedniego wyniku.
  4. Pomnożenie całości przez 100, aby uzyskać wartość w zakresie od −100 do +100.

Dostęp do automatycznie obliczonych wskaźników w jednym miejscu

Samodzielne obliczanie wskaźników takich jak TSI jest niezwykle czasochłonne. Aby ułatwić przeprowadzanie analizy technicznej, możemy wykorzystać gotowe kalkulacje dostępne na platformach inwestycyjnych. Warto zwrócić uwagę między innymi na SaxoTraderGO, gdzie znajdziemy kilkadziesiąt aktualizowanych na żywo wskaźników. Więcej informacji na ten temat zawiera oficjalna strona banku Saxo.

Jak interpretować TSI?

Sposobów na interpretację TSI jest dość dużo, jednak większość z nich opiera się na obserwacji momentów przecięcia średniej ruchomej przez linię indeksu siły rzeczywistej. Gdy TSI przebija wykres średniej od dołu, oznacza to sygnał kupna, z kolei przebicie tej linii od góry jest sygnałem do sprzedaży. Przejście wartości przez punkt zerowy stanowi dodatkowe potwierdzenie wcześniej wyznaczonego sygnału.

Warto zaznaczyć, że zarówno wyznaczenie, jak i wykorzystanie wskaźnika TSI cechuje się stosunkowo dużą dowolnością. Dokładna wartość poziomów wykupienia i wyprzedania może być dostosowana do sytuacji danej spółki czy preferencji inwestora. Podobnie jest w przypadku okresów średniej ruchomej – choć standardem jest średnia 25- i 13-dniowa, możemy spotkać się również z wieloma innymi podejściami.

Inwestorzy wykorzystujący analizę techniczną mają do dyspozycji szereg różnych narzędzi i wskaźników, które ułatwiają podjęcie odpowiedniej decyzji w kwestii sprzedaży lub kupna akcji. Jednym z nich jest TSI – co to jest, jak działa i jak go interpretować?

Co to jest TSI?

Skrót „TSI” oznacza „True Strength Index” – indeks siły rzeczywistej. Zadaniem tego wskaźnika jest umożliwienie identyfikacji trendów, jak również momentów, w których mogą się one odwrócić. W efekcie możliwe będzie określenie, czy rynek jest wyprzedany, czy też wykupiony. Wskaźnik TSI łączy się z wyznaczeniem średniej ruchomej, a przebicie średniej przez wartość indeksu siły rzeczywistej jest interpretowane jako sygnał kupna lub sprzedaży, w zależności od kierunku. To narzędzie wykorzystywane często jako alternatywa dla RSI (indeksu siły względnej), który cechuje się sporą wrażliwością na zmiany w wycenie analizowanego aktywu.

Jak wyliczyć TSI?

Aby wyznaczyć wartość indeksu siły rzeczywistej, niezbędne będzie wyliczenie średniej wykładniczej, czyli średniej kroczącej, w której kolejne elementy mają przypisane malejące wagi. Dokładny proces wyliczania TSI składa się z czterech głównych kroków:

  1. Wyznaczenie różnic pomiędzy cenami zamknięcia w sąsiednich okresach.
  2. Wyliczenie średniej wykładniczej cen z określonego okresu, najczęściej 25 dni.
  3. Wyliczenie drugiej średniej wykładniczej (zazwyczaj 13-dniowej), która będzie wykorzystana do „wygładzenia” poprzedniego wyniku.
  4. Pomnożenie całości przez 100, aby uzyskać wartość w zakresie od −100 do +100.

Dostęp do automatycznie obliczonych wskaźników w jednym miejscu

Samodzielne obliczanie wskaźników takich jak TSI jest niezwykle czasochłonne. Aby ułatwić przeprowadzanie analizy technicznej, możemy wykorzystać gotowe kalkulacje dostępne na platformach inwestycyjnych. Warto zwrócić uwagę między innymi na SaxoTraderGO, gdzie znajdziemy kilkadziesiąt aktualizowanych na żywo wskaźników. Więcej informacji na ten temat zawiera oficjalna strona banku Saxo.

Jak interpretować TSI?

Sposobów na interpretację TSI jest dość dużo, jednak większość z nich opiera się na obserwacji momentów przecięcia średniej ruchomej przez linię indeksu siły rzeczywistej. Gdy TSI przebija wykres średniej od dołu, oznacza to sygnał kupna, z kolei przebicie tej linii od góry jest sygnałem do sprzedaży. Przejście wartości przez punkt zerowy stanowi dodatkowe potwierdzenie wcześniej wyznaczonego sygnału.

Warto zaznaczyć, że zarówno wyznaczenie, jak i wykorzystanie wskaźnika TSI cechuje się stosunkowo dużą dowolnością. Dokładna wartość poziomów wykupienia i wyprzedania może być dostosowana do sytuacji danej spółki czy preferencji inwestora. Podobnie jest w przypadku okresów średniej ruchomej – choć standardem jest średnia 25- i 13-dniowa, możemy spotkać się również z wieloma innymi podejściami.