Dekalog gdańskich radców prawnych, czyli 10 zasad, które dotyczą każdego radcy prawnego.

Istnieją pewne normy i zasady, których złamanie grozi sporymi konsekwencjami. Dzisiaj przyjrzymy się prawnikom, a w zasadzie prawnikom, którzy mogą tytułować się mianem radcy prawnego.

Po pierwsze: Kodeks Etyki Radcy Prawnego.

Radca prawny jest zawodem zaufania publicznego. Reguły zawarte w kodeksie przyczyniają się do godnego i uczciwego wykonywania zawodu. Każdy radca prawna zobowiązany jest do przestrzegania kodeksu, a jego naruszenie stanowi podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Po drugie: Tajemnica zawodowa.

Każda osoba, która korzysta z usług radcy prawnego, musi czuć się komfortowo i bezpiecznie. Dzięki tajemnicy zawodowej mamy pewność, że nie zostaną ujawnione osobom trzecim okoliczności i szczegóły dotyczące naszej sprawy. Dochowanie tajemnicy zawodowej jest prawem i obowiązkiem każdego radcy prawnego.

Po trzecie: Unikanie konfliktu interesów.

Lojalność wobec Klienta jest jednym z praw radców prawnych. Konflikt interesów występuje, jeśli przeciwnikiem jednostki organizacyjnej udzielającej pełnomocnictwa jest inna zatrudniająca jednostka organizacyjna albo jeżeli sprawa dotyczy osoby, z którą radca prawny pozostaje w takim stosunku, że może to oddziaływać na wynik sprawy.

Po czwarte: Wynagrodzenie wyłącznie za pracę, nie za polecenie.

Skierowanie Klienta do innego podmiotu świadczącego pomoc prawną lub inne z nią związane usługi za tzw. dodatkową opłatą jest w zawodzie radcy prawnego niedopuszczalne. Doradztwo jest mile widziane, jednak rządzi się swoimi prawami.

Po piąte: Wynagrodzenie jest jasne i klarowne, zgodne z modelem rozliczeń.

Modeli rozliczeń wyróżnia się około czterech, jednak najczęściej korzysta się z dwóch. Rozliczenie za świadczone usługi przez radcę prawnego również jest usankcjonowane prawem. Dlatego zawsze możesz mieć pewność, że nie zostałeś oszukany. Więcej o modelach rozliczeń z gdańskimi radcami prawnymi przeczytasz na stronie https://gk-legal.pl/.

Po szóste: Marketing inny niż wszystkie.

Tak, jeśli uważasz, że trafiłeś do konkretnego gdańskiego radcy prawnego przy pomocy reklamy, to jesteś w błędzie. Otóż radcy prawni w Gdańsku mogą informować o świadczonych usługach, jednocześnie mają zakaz o namawianiu do zakupu tych usług. Propozycja zawarcia umowy przez reklamę, nie tym razem.

Po siódme: Obowiązkiem radcy prawnego jest informowanie o każdej pozasądowej możliwości zakończenia sprawy.

W tym wypadku nie musisz się martwić, że radca prawny próbuje Cię nakłonić do sprawy sądowej, by zwiększyć swoje wynagrodzenie. Jeśli istnieje, choć cień szansy na rozwiązanie sporu przy pomocy innych metod, nie martw się, na pewno o tym się dowiesz! Więcej informacji na temat rozwiązywania sporów możesz przeczytać na https://gk-legal.pl/.

Po ósme: Liczy się wyłącznie dobro Klienta.

Tytuł radcy prawnego zobowiązuje. Jest to jeden z nielicznych zawodów, który faktycznie dba o interesy i dobre imię swoich Klientów. Godny wykonywanie obowiązków i należyte świadczenie usług jest dla gdańskich radców prawnych priorytetem.

Po dziewiąte: Tytuł zobowiązuje.

Prawnikiem zostaje każda osoba po ukończeniu studiów prawniczych. Jednak, aby zostać radcą prawnym, potrzebne jest nieco więcej. To właśnie dlatego jest ogromna różnica między kancelariami prawniczymi a kancelariami radców prawnych. Tytuł zobowiązuje i otrzymanie go musi zostać zaakcentowane. Jeżeli interesuje cię, jak wygląda kancelaria radcy prawnego, zajrzyj na stronę https://gk-legal.pl/. Diabeł tkwi w szczegółach.

Po dziesiąte: OC zawodowe.

Tak samo, jak w przypadku praktyki lekarskiej, tak i praktyka prawna wymaga OC zawodowego. Na pierwszy rzut oka wydawać się może, że dotyczy to głównie radców prawnych i w rzeczywistości tak jest, jednak to zabezpieczenie daje poczucie komfortu również Klientom.

Tylko tyle lub aż tyle.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o pracy gdańskich radców prawnych, usługach, które świadczą oraz w jaki sposób pomagają Klientom, sprawdź wszelkie informacje na stronie https://gk-legal.pl/.