Umiejętności dziecka w wieku przedszkolnym

Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym jest bardzo ważny, ponieważ w pełni przygotowuje go do wkroczenia w nowy dla niego i jego rodziców etap życia – nauki szkolnej. To bardzo ważny okres i warto zadbać o to, aby dziecko mogło poznać swoje mocne i słabe strony, a także w pełni rozwinąć swoje zainteresowania.

Umiejętności społeczne i odporność emocjonalna. 

Przed pójściem do szkoły nauczyciel przedszkola obserwuje swoich podopiecznych, sprawdza jak sobie radzą w trudnych i nowych dla nich sytuacjach, jak współpracują w grupie, jak radzą sobie z rozstaniem z rodzicami. Pamiętać należy, że przedszkole jest etapem przygotowawczym do szkoły i to tutaj dzieci nabywają potrzebnych do tego kompetencji. To, czy dziecko nie wpada w panikę, nie ulega złości czy nie reaguje agresją jest niezwykle ważne i rzutuje na przyszłe losy małego ucznia. Jeśli w tym zakresie pojawiają się jakieś problemy należy je przeanalizować, skonsultować z rodzicami, a czasami niezbędna jest pomoc psychologa. Wiele takich umiejętności dziecko nabywa poprzez słuchanie bajek i literatury dziecięcej. Nauczyciele w przedszkolu często pracują na na książkach zaproponowanych im przez wydawnictwa, które są sprawdzone i dobrze wpływają na rozwój i charakter dziecka. Uczą empatii, właściwych postaw i wzorów zachowania.

Samodzielność i czynności samoobsługowe.

W przedszkolu uczy się również dzieci samodzielności, a także czynności samoobsługowych: w tym wiązania sznurowadeł, mycia i wycierania rąk, rozkładania sztućców, odkładania materiałów technicznych, malarskich na miejsce, sprzątania zabawek, ubierania i przebierania się, itp. To są rzeczy istotne w całym rozwoju dziecka i wpływają na jego postawę, samodzielność,a także podnoszą poczucie własnej go wartości.

Gotowość do nauki czytania i pisania.

W edukacji przedszkolnej ważną rolę odgrywa proces poznawania liter i cyfr. Dzieci uczą się alfabetu, a także cyfr. Przygotowują się do nauki czytania i pisania, która jest bardzo ważną umiejętnością w życiu każdego człowieka. Tutaj równie często pedagodzy wspierają się różnymi publikacjami, pomocami, ale też sprawdzonymi podręcznikami, jednym z nich jest pakiet „Olek i Ada”. Jest to seria, która zawiera szereg zróżnicowanych ćwiczeń matematycznych, czytelniczych, służących analizie i syntezie wyrazów, ćwiczących motorykę małą i koordynację wzrokowo – ruchową, a także poprawiających pamięć i uwagę. Dzieci pracujące na tych podręcznikach uczą się także systematyczności i po kolei, od łatwiejszych do trudniejszych ćwiczeń, nabywają nowych umiejętności. Pracowanie na ćwiczeniach z tej serii można wspomóc rozwój dziecka na wielu płaszczyznach. Poza tym ważne jest wspieranie rozwoju dziecka w domu już od najmłodszych lat. Jeśli rodzice nie mają pomysłu, to może pomóc im w tym szereg publikacji dostępnych na naszym rynku. Mamy podręczniki wspierające naukę liter, kolorów, cyfr, kształtów i figur, a także szereg książek zawierających wiersze i opowiadania dla dzieci. Istotne jest, aby dziecku pomagać już od najmłodszych lat, bo czytać powinno się już w fazie prenatalnej. Możesz zajrzeć zatem na stronę i poszukać inspiracji odpowiednich dla swojego dziecka  https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/ser-pol-48-Gra-w-Kolory.html