Jak przebrnąć przez sprawę rozwodową?

Złożenie pozwu o rozwód to jedyna droga do otrzymania sądowego orzeczenia o rozpadzie pożycia małżeńskiego. Rozwody są orzekane jedynie w postępowaniu sądowym, a samo orzeczenie ma charakter osobisty. Nie ma więc możliwości, aby np. przedstawiciel ustawowy małżonka zażądał rozwodu, ale za to małżonek może zatrudnić kancelarię, która wystąpi w jego imieniu w sprawie rozwodowej.

Po pierwsze – pozew

Kancelarie rozwody prowadzą bardzo często, dysponują właściwymi wzorami pozwów sądowych o rozwód, z których mogą skorzystać ich klienci. Z tego też powodu warto zgłosić się o pomoc do adwokata, jeśli chcemy szybko i w miarę bezboleśnie przebrnąć przez kwestię rozwodową. W Warszawie nie brakuje kancelarii specjalizujących się w rozwodach. Mogą przygotować dla klienta pozew o rozwód i złożyć go w sądzie. W procesie o rozwód jeden z małżonków pozywa drugiego, a uzasadnieniem takiego wniosku kierowanego do sądu jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków, na płaszczyźnie uczuciowej, fizycznej i ekonomicznej.

Po drugie – opłata skarbowa

Sąd pobiera od powoda stałą opłatę z tytułu złożenia pozwu o rozwód w wysokości 600 zł. Jeśli od razu naklejone zostaną na pozew rozwodowy znaczki opłaty sądowej za taką kwotę, można mieć pewność, że sprawa zostanie przyspieszona. Z dodatkowymi kosztami należy liczyć się, jeśli dochodzone będą przed sądem alimenty czy podział majątku. Warto i w takim przypadku skorzystać z pomocy kancelarii. Rozwody w wielu przypadkach są zbyt kosztowne dla powodów, ale mogą wówczas wnioskować o zwolnienie z opłaty skarbowej, ze względu na trudną sytuację ekonomiczną.

Po trzecie – przebieg rozpraw i orzeczenie końcowe

W trakcie rozpraw w sądzie powinni stawić się małżonkowie – pozwany i powód, wraz z adwokatem lub bez takiego reprezentanta. Obie strony mogą zgłaszać swoich świadków, w tym również dzieci, jak i dowody oraz biegłych. Po rozpoznaniu sprawy zapada wyrok sądowy w postaci osobistego orzeczenia. Sąd może orzec rozwód lub separację. Na tej samej rozprawie może też zadecydować o podziale opieki nad dziećmi małżonków, o ustaleniu alimentów oraz o podziale majątku wspólnego.