Najważniejsze informacje o żywieniu dojelitowym oraz pozajelitowym

Niezbędnym uzupełnieniem leczenia niektórych chorób jest tzw. żywienie medyczne. To nic innego, jak dostarczanie borykającym się z problemami zdrowotnymi osobom witamin i mikroelementów, których nie mogę one przyjmować wraz z posiłkami. W wielu przypadkach egzaminu nie zdaje tradycyjne żywienie doustne, wtedy należy wdrożyć żywienie dojelitowe lub pozajelitowe. Na czym polegają te metody?

Żywienie dojelitowe

Żywienie metodą dojelitową stosuje się u osób mających (spowodowane najczęściej chorobą) kłopoty z przeżuwaniem (np. choroba Huntingtona). Ten sposób odżywiania sprawdza się także u pacjentów u których, wskutek oparzenia lub innego wypadku, uszkodzona została górna część przewodu pokarmowego.

Takie żywienie uskutecznia się poprzez wprowadzenie do nosa lub ust chorego wgłębnika, którym podawane mu są posiłki. Jeżeli żywienie przez sondę nie jest możliwe robi się to poprzez cewnik umieszczany w żołądku bądź też jelicie cienkim. Ten sposób odżywiania niewskazany jest dla pacjentów z upośledzeniami systemu pokarmowego.

Żywienie pozajelitowe

W sytuacjach, gdy nie ma szansy karmienia pacjenta przez jakikolwiek odcinek jego układu pokarmowego, wdraża się żywienie pozajelitowe. Oznacza to dostarczanie pokarmu przez naczynia żylne – żyłą główną z wykorzystaniem specjalnego cewnika lub żyłami obwodowymi dzięki założeniu wenflonu.

Ten typ odżywiania jest szczególnie istotny dla pacjentów przebywających w śpiączce, przechodzących chemioterapię i mierzących się ze schorzeniami systemu pokarmowego.

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe – nie tylko w przypadku chorób

Żywienie dojelitowe oraz pozajelitowe jako sposoby odżywiania wdrażane jest nie tylko w przypadkach osób chorych, u których występuje zwiększone zapotrzebowanie na składniki odżywcze, ale także u ludzi w podeszłym wieku.

W tym miejscu można by zapytać o żywienie medyczne dla osób starszych – dlaczego jest tak ważne? Seniorzy zazwyczaj cierpią z powodu braku apetytu, wówczas nie przyswajają z jedzeniem wystarczających do poprawnego działania ich organizmów dawek witamin. Niedobory te mogą być przyczyną różnych chorób. W takim przypadku warto pamiętać, że tradycyjna metoda odżywiania nie jest jedyną dostępną.