Na czym polega badanie hydrantów?

Gaśnice, natrysk oraz klapy oddymiające to nie jedyne wyposażenie, które pomaga opanować ogień w przypadku pożaru. Wewnętrzna i zewnętrzna sieć hydrantowa to kluczowy czynnik, umożliwiający straży gaszenie ognia na każdym piętrze budynku. Aby zapewnić służbom dostęp do sprawnych urządzeń, należy zadbać o regularną konserwację hydrantów.

Jak wygląda badanie hydrantów?

Tak samo, jak w przypadku innych elementów oraz systemów instalacji przeciwpożarowej, tak samo hydranty wymagają sprawdzania nie rzadziej, niż raz do roku. Terminy te określają rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych – Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 w przypadku urządzeń wewnętrznych oraz Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 dla hydrantów zewnętrznych. Badanie hydrantów rozpoczyna inspekcja wizualna, która ma sprawdzić, czy urządzenie jest dobrze oznaczone, a potencjalni użytkownicy mają do niego swobodny dostęp. W okolicy hydrantu muszą znajdować się również oznaczenia, które pomagają szybko zlokalizować ujęcie wody w przypadku zagrożenia – jest to szczególnie istotne, gdy w obiekcie panują warunki ograniczonej widoczności. Kolejnym etapem badania hydrantów jest sprawdzenie miernika ciśnienia oraz równomiernego przepływu wody. Bez odpowiedniej przepustowości hydrant nie będzie w stanie przepompować odpowiedniej ilości wody do bardziej oddalonych pomieszczeń, co będzie utrudniało lub uniemożliwiało skuteczną akcję gaśniczą. Sprawdzeniu ulega również bęben węża, zaciski, szczelność przewodu, zawory oraz skrzynka hydrantu.

Jeżeli urządzenie pomyślnie przejdzie badanie, specjalista oznacza skrzynkę etykietą „Sprawdzony”, na której znajduje się data odbytego przeglądu oraz termin kolejnego badania. W przypadku niesprawnych hydrantów stosowana jest etykieta „Uszkodzony”. Warto zaznaczyć, że brak sprawnych urządzeń przeciwpożarowych może poskutkować trudnościami z uzyskaniem pozwolenia na dalszą działalność oraz problemami z ubezpieczycielem. W przypadku pożaru w budynku, gdzie jeden lub więcej hydrantów zostałby oznaczony jako niezdolny do pracy, zachodzi ryzyko utraty pieniędzy przysługujących właścicielowi z racji ubezpieczenia.

Jaką funkcję spełniają hydranty w instalacji przeciwpożarowej?

Zadaniem hydrantów jest dostarczenie wody dla służb przeciwpożarowych, co czyni je jednymi z kluczowych elementów systemu chroniącego obiekt przed ogniem. Węże strażackie mają ograniczoną długość, a możliwość sprawnego zwalczania pożaru zależy od tego, czy służby będą w stanie dotrzeć z wodą oraz środkami gaśniczymi do źródła ognia. Co więcej, wykorzystanie hydrantów zewnętrznych umożliwia polewanie wodą zewnętrznych płaszczyzn budynku i spowolnienie rozprzestrzeniania się ognia. Jest to szczególnie istotne podczas prowadzenia ewakuacji przez okna, a także wprowadzania strażaków na wyższe kondygnacje budynku. Wewnątrz obiektu hydranty są zwykle ustawione na korytarzach, dzięki czemu zapewniają członkom służb łatwy dostęp do urządzeń, co znacznie zmniejsza czas potrzebny do rozpoczęcia walki z ogniem.