Co może odliczyć emeryt od podatku?

Warto pamiętać, że osoby korzystające ze świadczeń z ZUS-u mają uprawnienie do korzystania z wielu ulg. A z jakich ulg mogą skorzystać emeryci i odliczyć je od swojego podatku? Jeśli chcesz się dowiedzieć, przeczytaj ten artykuł.

Ulga podatkowa dla emerytów

Z wypłacanych świadczeń, ZUS pobiera zaliczki na podatek, dzięki temu, jeśli jesteś emerytem – masz szansę na ulgi podatkowe. Jeśli odpowiednio wybierzesz sposób rozliczania, oraz będziesz wiedzieć, jakie ulgi Ci przysługują, będziesz mógł otrzymać zwrot nawet całego swojego podatku. Pierwszą z ulg, z jakiej możesz skorzystać, jeśli jesteś emerytem, jest „ulga podatkowa w związku z wydatkami poniesionymi na adaptację i remont mieszkania lub pomieszczeń celem przystosowania ich do celów niepełnosprawności”. Przez adaptację tę powinieneś rozumieć ogólne przystosowanie mieszkania dla osoby niepełnosprawnej. Niekoniecznie oznacza to ulepszanie i podnoszenie standardów mieszkania. Chodzi bardziej o modyfikacje i zakup mebli i sprzętów, które ułatwią życie codzienne osobie niepełnosprawnej. Mogą to być urządzenia w łazience, które mają ułatwić codzienną higienę osobistą. Z ulgą tą wiąże się inny rodzaj ulgi – „ulga podatkowa w związku z wydatkami poniesionymi na zakup sprzętu rehabilitacyjnego”.

Dzięki temu, możesz otrzymać zwrot kosztów poniesionych na rehabilitację, a także na zakup sprzętu rehabilitacyjnego – dodaje Tomasz Wykowski, redaktor naczelny w serwisie infosenior.pl.

Kolejną ulgą, z jakiej możesz skorzystać jest „ulga podatkowa w związku z wydatkami poniesionymi na zakup leków dla osób niepełnosprawnych”. Jeśli wydajesz na leki miesięcznie powyżej 100 zł, wówczas śmiało możesz z niej skorzystać. Lekarz musi wystawić ci zaświadczenie, w którym określi, że musisz stosować dane leki przez określony czas. Zachowaj także paragon, lub fakturę za zakupione leki. Otrzymasz wtedy różnicę między poniesionymi kosztami a kwotą 100 zł. Ulga ta nie jest więc ograniczona limitem, ani żadną kwotą. Otrzymać możesz jedynie różnicę między wspomnianymi kwotami. Pamiętaj, aby zachować dowód zakupu wszystkich leków.

Ulga podatkowa w związku z wydatkami poniesionymi na pokrycie kosztów pomocy pielęgniarskiej

Jest to kolejna ulga, wchodząca w zakres ulgi rehabilitacyjnej. Dzięki niej, możesz odliczyć dzięki temu od podatku, koszty poniesione na opiekę pielęgniarską. Jednakże możesz skorzystać z tej ulgi tylko wtedy, kiedy pielęgniarki pomagają Ci w domu i jesteś chory przewlekle lub obłożnie. Zapewniona opieka musi być świadczona przez osobę posiadającą wykształcenie pielęgniarskie.

Ulga podatkowa w związku z wydatkami poniesionymi na samochód

Wydatki, jakie poniesiesz powinny wiązać się z przystosowaniem samochodu do twojej niepełnosprawności, a także z używaniem pojazdu w celu dojechania na rehabilitację, albo zabiegi lecznicze. Samochód ten powinien być Twoją własnością (albo współwłasnością). Wydatki na pojazd nie mogą przekraczać kwoty 2280 zł w ciągu roku podatkowego. Ulgi tej nie musisz więc specjalnie udowadniać i przedstawiać dokumentów. Jednakże jest ona ograniczona kwotowo, dlatego pamiętaj o tym. Z kolejnej ulgi możesz skorzystać, jeśli posiadasz psa asystującego, który pomaga Ci w codziennych czynnościach. Jest to ulga określona jako: „ulga podatkowa w związku z wydatkami poniesionymi na utrzymanie psa asystującego”. Na wydatki poniesione z posiadanym psem, możesz wydać, tak jak przy poprzedniej uldze – kwotę maksymalną 2280 zł.

Zabiegi i turnusy rehabilitacyjne, a ulga podatkowa

Możesz skorzystać także z ulgi podatkowe w związku z wydatkami, jakie poniosłeś na wspomniane zabiegi i turnusy rehabilitacyjne. Aby móc ją odliczyć od podatku, powinieneś posiadać orzeczenie o niepełnosprawności. Sprawdź dokładnie, jakie jeszcze dokumenty powinieneś przygotować i skorzystaj z tej ulgi.

Ulg z jakich możesz skorzystać jako emeryt i odliczyć je od swojego podatku jest całkiem sporo. Pamiętaj o nich i sprawdź dokładnie na stronie internetowej ZUS-u, albo skontaktuj się z wybranym oddziałem i sprawdź jakie konkretne dokumenty musisz posiadać, aby odliczyć wymienione ulgi.