Zabezpiecz przychody w przedsiębiorstwie

Faktoring to dynamicznie rozwijająca się usługa finansowa, która z każdym rokiem zdobywa uznanie coraz większej liczby firm. Faktoring w znaczny sposób przyczynia się do poprawy płynności finansowej, skutecznie chroniąc przedsiębiorstwa przed problemem zatorów płatniczych, a także niewypłacalnymi kontrahentami.

Jednym  z najlepszych rozwiązań faktoringowych jest faktoring bez regresu. Nazywany często także faktoringiem pełny i obok faktoringu z regresem (faktoringiem niepełnym) jest najczęściej wybieranym rodzajem faktoringu.

Faktoring bez regresu jako sposób na bezpieczeństwo przychodów

Faktoring bez regresu w maksymalny sposób zabezpiecza płynność finansową w przedsiębiorstwie. Czy wiesz, że firma wykorzystująca w swej działalności faktoring bez regresu otrzymuje środki finansowe za dokonaną sprzedaż towarów lub usług nawet wtedy, gdy ich odbiorca nie zapłacił w rzeczywistości nawet złotówki? Faktoring pozwala w dowolny sposób korzystać z dodatkowych środków finansowych, dlatego otrzymane pieniądze w naturalny sposób poprawiają płynność finansową przedsiębiorstwa.

Firmy realizujące faktoring bez regresu, które w swej działalności dokonują sprzedaży z odroczonym terminem płatności, mogą skorzystać z nawet 90 procent wartości każdej faktury już po 24 godzinach od momentu przekazania jej do faktora (firmy oferującej usługi faktoringowe). Nie ma żadnego znaczenia, czy data płatności konkretnej faktury z odroczonym terminem płatności wynosi 30,45, czy 90 dni. Faktorant (przedsiębiorstwo korzystające z faktoringu) może dostać środki finansowe już w ciągu jednej doby. Dzięki wcześniejszym środkom finansowych, przedsiębiorstwo jest w stanie spłacić należności względem dostawców, pracowników, Urzędu Skarbowego, czy ZUS.

Faktoring bez regresu a nieterminowi i niewypłacalni kontrahenci

Faktoring bez regresu (faktoring pełny) to również najlepszy sposób na zabezpieczenie się przed nieterminowymi lub niewypłacalnymi kontrahentami, które każda firma może spotkać na swojej drodze. Przedłużające się w nieskończoność terminy płatności czy kosztowna windykacja należności angażują zasoby ludzkie, finansowe oraz cenny czas. Dzięki faktoringowi bez regresu, faktorant przenosi w całości ryzyko niewypłacalności na faktora, który musi samodzielnie dochodzić do roszczeń w sytuacji braku zapłaty za określoną fakturę z odroczonym terminem płatności.

Faktoring bez regresu to finansowanie dopasowane do potrzeb dynamicznie rozwijających się firm, które nie chcą angażować się w czasochłonny monitoring należności, a także w żmudne dochodzenie do własnych roszczeń. Profesjonalni faktorzy w całości przejmują te procesy, jednocześnie odciążając przedsiębiorstwa. Dzięki temu, firma stosująca faktoring bez regresu zyskuje niejako biznesowego partnera, który pomaga jej się stabilnie rozwijać.

Faktoring bez regresu – dla kogo?

W wyborze właściwej formy faktoringu, nie ma znaczenia wielkość firmy. Jeśli Twoje przedsiębiorstwo chcę szybko uzyskać gotówkę za sprzedaż towarów lub usług z odroczonym terminem płatności, z pewnością błyskawicznie odczuje zalety faktoringu. Faktoring bez regresu to także doskonały wybór dla firm, które planują zwiększyć sprzedaż poprzez nawiązanie współpracy z nowymi kontrahentami.

Scroll to Top