Specjalizacja zawodowa kluczem do odnalezienia się na trudnym rynku pracy

Wzrastająca liczba absolwentów sprawiła, że kluczem do wyróżnienia się w oczach pracodawcy jest eksperckość. Niezwykle ważne są w tym przypadku formalne kwalifikacje, stąd zainteresowanie studiami podyplomowymi z roku na rok wzrasta.

Na brak pracy są w szczególności narażeni absolwenci kierunków, które cechuje wysoka konkurencyjność. Duża liczba studentów i małe zapotrzebowanie w niektórych sektorach przyczyniają się do problemów ze znalezieniem zatrudnienia i bezrobocia.

Są jednak zawody, na które zapotrzebowanie jest i zawsze będzie, jak w przypadku pracy pedagoga. Wiele osób decyduje się właśnie na te studia, jednak decyzję o wyborze specjalności odkłada na późniejszy czas. Odgrywa ona dużą rolę na rynku pracy, a niejednokrotnie pozwala się na nim przebić, a także zdobyć upragnioną i stabilną posadę. Studia podyplomowe na kierunku pedagogika, cieszą się dużą popularnością, a ich atutem jest szeroka oferta specjalności.

Mowa tu na przykład o pedagogice opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej czy tak zwanych studiach kwalifikacyjnych, czyli przygotowaniu pedagogicznym. Coraz częściej pojawiają się również nowe i dostosowane do realnych potrzeb i wymagań edukacji specjalności takie jak pedagogika Marii Montessori czy pedagogika resocjalizacyjna  z profilaktyką społeczną.

Wszystkie wymienione wyżej oraz wiele innych specjalności realizuje z powodzeniem od lat CKPiRB, czyli Centrum Kształcenia Podyplomowego i Rozwoju Biznesu. Działa przy prestiżowej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi już od 1997 roku. Nauczanie podyplomowe wyróżnia wysoka jakość kształcenia, która jest zasługą innowacyjnego nauczania i doświadczonej kadry pedagogów.

Dużą popularnością cieszy się nauczanie wczesnoszkolne. Studia podyplomowe na tym kierunku są furtką do zdobycia dodatkowych kwalifikacji koniecznych do pracy na wybranym szczeblu edukacji.

Studia odbywają się w trakcie zjazdów weekendowych. Gwarancją zdobycia starannego wykształcenia są liczne warsztaty i ćwiczenia, które pozwalają zdobyć wiedzę praktyczną. To właśnie ona pozwala absolwentom bardzo dobrze funkcjonować na rynku pracy. W ten sposób słuchacz kończy swoją edukację z bardzo dobrze wykształconymi kompetencjami miękkimi. CKPiRB stawia na kreatywne metody nauczania, które są podstawową w pracy pedagoga. Dzięki temu jego kompetencje i podejście będzie mu pozwalało na samodzielne opracowanie autorskich programów nauczania.