weronika - sopocka - sopocka (2).jpg

Sopot – dobrze zarządzane miasto!

Z czym się kojarzy Sopot? Oczywiście z pewnym, słynnym festiwalem muzycznym. Ale okazuje się, że miasto pełni też inne funkcje. Pozwalają na to ostatnie inwestycje infrastrukturalne oraz odpowiednie zarządzanie Sopot stał się zatem miejscem, gdzie poza imprezami kulturalnymi, często organizuje się wydarzenia sportowe, a nawet typowo polityczne i gospodarcze, o których głośno w całej Europie!

Nie tylko kurort

Na pewno każdy turysta powie, że Sopot przyciąga pięknym molo czy historycznymi willami, w tym słynnym zakrzywionym domem. A co o tym mieście sądzą sami mieszkańcy? Za co oni najbardziej cenią swoją małą ojczyznę, prestiżową część Trójmiasta?

Otóż dla nich Sopot to coś więcej niż kurort. Ba! Widzą przecież jego inne walory. Mowa tutaj o kwestiach związanych z dziedziną, jaką jest Zarządzanie Sopot to bowiem miasto ludzi o wysokich potrzebach natury kulturalnej, a także osób zwracających należytą uwagę na takie rzeczy, jak: samorządność, ekologia czy edukacja.

Społeczeństwo na medal

Okazuje się, że Sopot zrzesza ludzi o rożnych poglądach. Jest otwarte na inności, nowe pomysły, nowoczesną naukę. Idąc jego ulicami, widzi się piękną zieleń i czyste chodniki. Kolejna zaleta to oczywiście dość niska stopa bezrobocia, powodująca spore zadowolenie samych mieszkańców.

Nie dziwi więc wysoka frekwencja podczas wyborów czy masowy udział w różnych działalnościach samorządu czy wspólne zarządzanie Sopot to również miejsce, gdzie powstają liczne fundacje i stowarzyszenia. Sopocianie nie mogą też narzekać na ogólny stan środowiska (oczyszczalnia ścieków działa doskonale!)

Warto tam zamieszkać!

Summa summarum należący do Trójmiasta Sopot jest bardzo przyjazną strefą, z odpowiednim transportem publicznym. Niestety głównym problemem pozostaje nadal kwestia dostępności mieszkań w niskich cenach. Mimo to młodzi ludzie mają dobre perspektywy na przyszłość ze względu na łatwo dostępną pracę.

Seniorzy z kolei są dumni z tego, jak przebiega zarządzanie Sopot może się przecież pochwalić planami rewitalizacji, które skupiają się na powszechnej dostępności do przeróżnych usług czy na renowacji parków miejskich.