Skaning laserowy 3D – nowoczesna metoda pomiarowa o szerokim zastosowaniu

Pomiary budynków nie muszą być skomplikowane. Teraz w tym celu coraz częściej wybierany jest skaning laserowy 3D, który umożliwia przygotowanie bardzo precyzyjnej dokumentacji pomiarowej w krótkim czasie.

Lasery – niezawodne w pomiarach

Już nie zwykłe miary – teraz w celu prowadzenia dokładnych pomiarów coraz częściej wykorzystuje się urządzenia laserowe. Można wykorzystywać je zarówno przyprowadzeniu domowych remontów, jak również używane sa one przy realizacji profesjonalnych prac pomiarowych, w tym takich jak skaning laserowy 3D. Skaning laserowy to metoda pomiarowa pozwalająca na uzyskanie bardzo dokładnych informacji o kształcie oraz wymiarach różnych obiektów, na przykład budynków, ale również mniejszych przedmiotów. Jest to metoda, która wykorzystuje zasady laserowego pomiaru odległości odbywającego się pomiędzy określonymi punktami, aby przygotować odpowiednie współrzędne przestrzenne. Na podstawie pobranych przez skaning laserowy 3D danych, tworzy się potem dokumentację pomiarową w formie standardowych rzutów 2D oraz trójwymiarowych planów.

Gdzie najczęściej stosuje się skaning laserowy 3D?

Skaning laserowy to metoda posiadająca wszechstronne zastosowanie, która pozwala na prowadzenie pomiarów różnych typów obiektów, a nawet większych terenów. W zależności od miejsca i celu pomiarów wykorzystuje się metody lotnicze, teraz także z wykorzystaniem dronów, satelitarne czy też samochody wyposażone w odpowiednią aparaturę pomiarową.

Przykładowe cele pomiarów z użyciem skaningu laserowego 3D:

  • obiekty przemysłowe
  • platformy morskie
  • obiekty mieszkalne
  • budynki zabytkowe
  • statki

Wobec tego skaning laserowy 3D umożliwia przygotowanie wielu różnych typów projektów i planów, które następnie mogą być wykorzystane na szereg innych sposobów. Uzyskana dokumentacja jest wówczas bardzo dokładna, a przez to również może posłużyć do przygotowywania dalszych projektów budowlanych, przebudów, modernizacji, planowania przestrzennego. Więcej informacji o prezentowanej metodzie, a także o sposobach prowadzenia pomiarów można znaleźć na stronach internetowych firm oferujących skaning laserowy 3D.