Renowacja budynków – o czym pamiętać przy odbudowie dachu?

Mieszkając w regionach o wysokim znaczeniu dla kultury i historii kraju, a także w miejscach, gdzie konieczne jest zachowanie określonej stylistyki budynków, przy ich renowacji i remontowaniu należy trzymać się określonych wytycznych. Dotyczy to między innymi wysokości budynków, wyglądu ich elewacji i dachów.

Często z góry określone jest to, jaki rodzaj materiału ma być wykorzystany do pokrycia dachu czy wykończenia elewacji. Dlatego mieszkając w takim regionie, przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac warto sprawdzić wszelkie zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Po zapoznaniu się z tą dokumentacją można przystąpić do spełnienia kolejnych formalności oraz rozpoczęcia prac remontowych lub renowacyjnych.

Jakie formalności należy spełnić przed rozpoczęciem remontu dachu?

Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych czy remontowych w starych budynkach, a także tych położonych w niektórych regionach kraju, należy zapoznać się z wytycznymi z planu zagospodarowania przestrzennego. Kolejną formalnością, jaką trzeba załatwić, jest zgłoszenie prac do właściwego starostwa powiatowego. Zgłoszenie musi nastąpić na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem prac remontowych lub renowacyjnych. Jeżeli w tym czasie nie przyjdzie odmowa ze starostwa, można rozpoczynać zaplanowane prace.

O czym należy pamiętać, zmieniając pokrycie dachowe?

Jeżeli istnieje możliwość zmiany pokrycia dachowego na inne niż to, które znajdowało się na dachu wcześniej, trzeba odpowiednio rozważyć wybór nowego pokrycia. Przede wszystkim trzeba wybrać takie, które będzie odporne na działanie czynników atmosferycznych, szczególnie na zawilgocenie, i silne porywy wiatru. Te cechy mają dachówki ceramiczne. Dodatkowo, patrząc na przykłady projektów renowacyjnych, można zobaczyć, że to właśnie dachówki ceramiczne są wykorzystywane w nich najczęściej. Trzeba pamiętać o jeszcze jednej ważnej kwestii. Przed wymianą pokrycia na inne, szczególnie na dachówkę ceramiczną, należy skonsultować to z architektem, który określi, czy konstrukcja dachu bez wprowadzania zmian wytrzyma dodatkowe obciążenie. Jeżeli okaże się, że nie, konieczne będzie jej wzmocnienie, które zwykle nie wymaga dużego nakładu finansowego ani wiele czasu.

Jakie rodzaje dachówek ceramicznych są wykorzystywane najczęściej przy pracach renowacyjnych?

To, jaki dokładnie model dachówki zostanie użyty do odbudowy czy renowacji dachu, w dużej mierze zależy od tego, jak wyglądał on wcześniej, a także jak wyglądają domy w jego okolicy. Pozwoli to na zachowanie spójnego charakteru określonego regionu. Przykładowo w regionie Warmii i Mazur bardzo często stosowane są dachówki klasyczne typu holenderka, natomiast w Małopolsce można się spotkać z wykorzystaniem dachówek typu marsylka. Do renowacji dachów często wykorzystywane są także dachówki typu karpiówka. Są one polecane szczególnie przy dachach z elementami takimi jak okrągłe wieżyczki czy okna typu wole oko. Typowo renowacyjne dachówki ceramiczne to z kolei mnich-mniszka i dachówki romańskie.