Pracodawca nie wypłacił Ci wynagrodzenia? Dowiedz się jak możesz walczyć o swoje prawa

Każdy pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia wynagrodzenia terminowo i zgodnie z zawartą umową. Niewykonanie tego obowiązku stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Niestety nadal zdarzają się firmy, które spóźniają się z wypłatą bądź nie wypłacają pracownikowi zarobionych pieniędzy. Dlatego w dzisiejszym poradniku przedstawimy Wam, jak możecie walczyć o swoje prawa. Pomocna może być wizyta u adwokata od prawa pracy.

Skarga w PIP

Termin wypłaty wynagrodzenia, a także jego częstotliwość powinny być zawarte w regulaminie pracy. Każdy pracownik powinien otrzymać informacje o warunkach zatrudnienia maksymalnie 7 dni po zawarciu umowy. Wszystkie te przepisy reguluje art. 1041 Kodeksu Pracy. Jeżeli wynagrodzenie nie jest terminowo wypłacane bądź też pracownik nie otrzymał należnych mu pieniędzy może zgłosić sprawę do PIP. W takim wniosku należy zawrzeć kwotę zaległości, a także ogólnie opisać sytuację. PIP ma 30 dni na rozpatrzenie sprawy i zastosowanie postępowania kontrolnego. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ta instytucja nakłada na pracodawcę nakaz wypłacenia wynagrodzenia i pracodawcę obowiązuje natychmiastowa klauzula wykonania. Ponadto PIP może ukarać nierzetelnego pracodawcę karą finansową od 1 tys. do 3 tys. zł, a w przypadku złożenia sprawy w sądzie ta kara może być wyższa i wynosić nawet 30 tys. zł. Nierzetelny pracodawca dodatkowo może zostać ukarany ograniczeniem wolności bądź jej pozbawieniem do 2 lat.

Otrzymaj świadczenie FGŚP

Wielu pracodawców nie chcąc wypłacić wynagrodzenia ogłasza upadłość. Wtedy pracownik może starać się o wypłacenie wynagrodzenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Tutaj należy wiedzieć, że ten fundusz może wypłacić zaległe wynagrodzenie, w tym roszczenia za urlop wypoczynkowy, ale ten okres nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W tym przypadku liczy się data wystąpienia pracodawcy o zatwierdzenie jego niewypłacalności. Jeżeli sąd oddali wniosek upadłościowy, to ten okres może wydłużyć się maksymalnie do 4 miesięcy. Pracownik może także wystąpić z wnioskiem o wypłacenie zaliczki do marszałka województwa, przy czym taka kwota nie może być wyższa niż 2100 zł brutto.

Pozew do sądu pracy

Wielu pracodawcom skutecznie udaje się uniknąć wypłaty wynagrodzenia. Stosują pewne sztuczki, np. przepisują cały majątek na rzecz współmałżonka, aby uniknąć egzekucji komorniczej. Dlatego jeśli występują problemy z wypłatą wynagrodzenia należy szybko podjąć odpowiednie kroki. Warto udać się do adwokata od prawa pracy, który pomoże przygotować pozew do sądu pracy. W przypadku starania się o wypłatę świadczeń na kwotę mniejszą niż 50 tys. zł pracownik nie ponosi kosztów sądowych. Kiedy kwota jest wyższa opłata stosunkowana wynosi 5%. Oczywiście można starać się o zwolnienie z kosztów, przy czym należy złożyć odpowiedni wniosek. Trzeba spełnić konkretne wymogi formalne. Zatem na wniosku oznacza się sąd do którego kierowany jest pozew, imię, nazwisko bądź też nazwy stron. Następnie trzeba określić, jakie żądania ma się w stosunku do pracodawcy. Warto również dołączyć wniosek o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności bądź też przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda.

Możesz starać się o odsetki

Jeżeli pracownik nie otrzyma w terminie wynagrodzenia, może starać się o jego wypłatę wraz z odsetkami, które w skali roku wynoszą 13%. Jednak to nie wszystkie roszczenia, jakie pracownik może kierować w stronę pracodawcy. Otóż może dodatkowo starać się o odszkodowanie za poniesione straty finansowe czy też moralne. Może być to spowodowane np. opóźnieniem w opłaceniu kredytu. Bardzo ważny jest też fakt, iż pracownik może rozwiązać umowę w trybie pilnym, jeżeli pracodawca ciężko naruszył warunki zatrudnienia. W takiej sytuacji poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie, którego wysokość jest równa dotychczas otrzymywanemu wynagrodzeniu. Jeżeli pracownik był zatrudniony na okres próbny bądź czas określony to ta kwota będzie równa wynagrodzeniu za 2 tygodnie pracy.

Każdy pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia terminowo wynagrodzenia za pracę. Adwokat od prawa pracy może pomóc Ci wyegzekwować sądownie należne Ci pieniądze. Absolutnie nie należy zwlekać, lecz sięgnąć po pomoc profesjonalisty. Wdrożenie odpowiednich kroków prawnych doprowadzi do wygrania procesu.