Praca na emeryturze – dlaczego warto poszukać zatrudnienia?

Praca utożsamiana jest przede wszystkim z możliwością zarobienia pieniędzy na utrzymanie. Poszukujemy zatrudnienia, aby zapewnić środki do życia sobie i swoim bliskim. Kiedy jednak przekraczamy górną granicę wieku produkcyjnego i przechodzimy na emeryturę, zmienia się podejście do zatrudnienia, a konieczność staje się osobistą potrzebą.

Dlaczego emeryt powinien pracować?

Poszukiwanie zajęcia na emeryturze jest kwestią indywidualną i nie można go traktować w kontekście obowiązku czy konieczności. Znaczny procent osób, które przekraczają górną granicę wieku produkcyjnego, korzysta z czasu wolnego i możliwości wypoczynku. Realizują wówczas swoje pasje – hobbystyczne, turystyczne czy też społeczno-rodzinne. Przysłowiowe bujanie się w fotelu, w ciepłych kapciach i pod kraciastym kocem nie jest jednak zajęciem na dłużej.

U wielu emerytów pojawia się poczucie wyobcowania, odsunięcia na margines społeczny, a w konsekwencji popadają w depresję i tracą chęć do życia. Takie stany szczególnie dotykają te osoby, które przez większość życia były bardzo aktywne. Możliwość podjęcia zatrudnienia – nawet w ograniczonej formie – to codzienna mobilizacja i przywrócenie poczucia wartości. Nie można również zapomnieć o dodatkowym dochodzie, który wspomaga niewysokie świadczenia i pozwala na podniesienie standardu życia.

Praca w wieku emerytalnym to przede wszystkim:

  • powrót do codziennego rytmu, wymuszanie wstawania z łóżka o rozsądnej porze,
  • aktywność fizyczna i umysłowa związana z wykonywanym zajęciem, a w efekcie również stałe ćwiczenie umysłu, które zapobiega demencji,
  • przywrócenie poczucia własnej wartości, świadomość przydatności, zapobiegająca stanom depresyjnym i zniechęceniu,
  • kontakty społeczne z innymi osobami – pracodawcami, klientami, użytkownikami parków czy środków komunikacji,
  • wypełnienie nadmiaru czasu wolnego.

Praca na miarę możliwości, czyli gdzie może pracować senior?

Wbrew popularnej opinii nie jest prawdą, że osoba po 60-tce nie nadaje się do pracy. Aktywni emeryci, którzy są otwarci na nowe wyzwania, skłonni do nauki i zdobywania nowych umiejętności, stanowią znaczną grupę populacji. Dodatkowo jeszcze państwo stwarza warunki, w których zatrudnienie emeryta jest opłacalne dla pracodawcy. Prawdziwym bogactwem osób starszych jest ich doświadczenie zawodowe oraz dojrzałość. Dzięki niej są bardziej usystematyzowane, lepiej zorganizowane i potrafią rozwiązywać nawet trudne problemy. Jedynym ograniczeniem może być sprawność fizyczna, która zmniejsza się wraz z upływem lat. Dlatego też ważny jest wybór zajęcia, które będzie na miarę możliwości seniora. W sklepie internetowym Pomoce Dla Seniora dostępne są też rozmaite produkty, które usprawniają wiele czynności. Mogą one być również pomocne w wykonywaniu pracy lub w dotarciu do niej.

Prace, które może wykonywać seniora są oczywiście uzależnione od wieku i predyspozycji, bowiem w roli opiekunki dziecięcej sprawdzi się kreatywna i energiczna 60-latka, a nie odnajdzie się w niej pani po 70-tce, która ceni spokój.

Pracę dla seniorów oferuje też wiele nowoczesnych firm, które zatrudniają panie w biurach, w bufetach firmowych czy do sprzątania.