Pompa ciepła – czy warto?

Wykorzystywanie wszelkich źródeł odnawialnych do produkcji energii cieplnej bądź też elektrycznej  staje się coraz bardziej popularne zarówno w Polsce jak i na świecie. Jednym ze sposobów produkcji energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii jest powietrzna pompa ciepła. Jej zdolność do pozyskiwania ciepła z powietrza otaczającego budynek oraz łatwość obsługi powietrznej pompy ciepła jedynie potwierdza jej popularność. Warto zatem wiedzieć czym jest oraz w jaki sposób działa powietrzna pompa ciepła.

Czym jest powietrzna pompa ciepła?

Powietrzna pompa ciepła stanowi jedno z najbardziej ekonomicznych rozwiązań pod względem produkcji energii cieplnej dla wybranego gospodarstwa domowego. Zasada jej działania opiera się na pobieraniu ciepła z powietrza oraz przetwarzaniu jej na energię cieplną dla wybranego gospodarstwa domowego lub np. dla całego osiedla.

Sama powietrzna pompa ciepła składa się z kilku obiegów, które odbierają ciepło obecne w powietrzu i następnie przekazują co centralnego systemu grzewczego w wybranym domu. Na rynku obecne są w tej chwili dwa rodzaje powietrznych pomp ciepła, które nieco się od siebie różnią. Do owych rodzajów pomp ciepła zaliczają się:

  • Pompa ciepła typu split –  Pompa tego typu jest złożona z dwóch modułów, gdzie pierwszy jest umieszczony na zewnątrz a drugi wewnątrz budynku. W pierwszej części (zewnętrznej) tej pompy znajdują się takie elementy jak wentylator, parownik, sprężarka, a także zawór rozprężany. To właśnie tam zachodzi proces produkcji jak i transportu energii cieplnej do modułu wewnętrznego. W module wewnętrznym znajdują się z kolei skraplacz, elektryczny podgrzewacz, który ma na celu wspomaganie pracy pompy ciepła czy też pompa obiegowa. Zarówno moduł zewnętrzny jak i moduł wewnętrzny są ze sobą połączone rurami chłodniczymi.;
  • Pompa ciepła monoblok – jest to drugi rodzaj pompy ciepła, który składa się wyłącznie z zewnętrznego modułu. Na niego składają się z kolei sprężarka, skraplacz, parownik, wentylator, oraz pompa obiegowa. Całość instalacji podłączona jest do wewnętrznej sieci ciepłowniczej, która dostarcza wytworzoną w ten sposób energię do wybranych gospodarstw domowych.

Jak działa powietrzna pompa ciepła?

Zasada działanie powietrznej pompy ciepła nie jest skomplikowana, i praktycznie każdy może się niej nauczyć. Samo działanie tej pompy można podzielić na trzy osobne etapy tworzące jedną całość. Należą do nich:

  • Etap początkowy – na samym początku powietrze znajdujące się na zewnątrz budynku jest pobierane o wentylatora a następnie transportowane do parownika. Tam znajduje się układ chłodniczy, którego wypełnia ciecz zawsze o niższej temperaturze od otoczenia. Dzięki temu możliwe jest odebranie ciepła z powietrza (zasada różnicy temperatur między powietrzem a cieczą odgrywa tutaj kluczową rolę) a następnie gorąca ciecz jest transportowana do kolejnego obiegu;
  • Etap zasadniczy – ciepło zawarte w cieczy zostaje przekazane czynnikowi chłodniczemu, dzięki czemu zaczyna on parować. Następnie gorąca para trafia do sprężarki, gdzie następuje sprężenie nagromadzonego gazu pod wpływem wysokiego ciśnienia. Czynnik w formie gazowej można użyć do ogrzewania wody w obiegu grzewczym;
  • Etap końcowy – w ostatnim etapie gaz, który ma bardzo wysoką temperaturę przekazuje ciepło do sieci ciepłowniczej. W ten sposób uzyskana energia może posłużyć do ogrzania wody użytkowej bądź wody grzewczej.

Warto tutaj również dodać, iż po oddaniu ciepła przez środek chłodniczy jest schładzany i następnie powraca do stanu ciekłego. Jednak zbyt wysokie ciśnienie i temperatura nie pozwalają jeszcze by mógł on w bezpieczny sposób powrócić do stanu sprzed rozpoczęcia procesu ogrzewania. W tym celu używany jest zawór rozprężny, który ma na celu obniżenie ciśnienia cieczy oraz drastyczne obniżenie temperatury cieczy. W takiej formie ciecz może powrócić do układu chłodniczego i cały cykl może być powtarzany.

Zaletą takiego rozwiązania jest fakt, iż ciepło potrzebne do ogrzewania można uzyskiwać praktycznie przez cały rok (nawet w okresie zimowym). Dodatkowo jest to stosunkowo tania forma pozyskiwania energii cieplnej, dzięki czemu ma ona coraz większą grupę zwolenników.