Na jaki cel można przeznaczyć pożyczkę unijną?

Pożyczki unijne to instrumenty finansowe, których głównym zadaniem jest wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjności oraz rozwoju małych i średnich firm. Przeczytaj artykuł i dowiedź się na jaki rodzaj działalności można pozyskać ten rodzaj finansowania.

Czym są pożyczki ze środków unijnych?

Pożyczki ze środków unijnych stanowią istotne uzupełnienie dobrze znanego systemu dotacyjnego. Są to odnawialne formy wykorzystania funduszy unijnych, co oznacza, że środki ze spłaty pożyczek mogą zostać ponownie wykorzystane na podobny cel i wspierać kolejne firmy.

Pożyczki finansowane są ze środków Funduszy Europejskich, których dysponentami są ministerstwa oraz urzędy marszałkowskie w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Bank Gospodarstwa Krajowego zarządza tymi środkami współpracując z Ministerstwem  Funduszy i Polityki Regionalnej oraz urzędami marszałkowskimi w 15 województwach.

BGK, wspólnie z dysponentami środków unijnych, przygotował ofertę pożyczek unijnych skierowaną do firm. Szeroki wybór produktów dopasowany jest do rzeczywistych, wcześniej zidentyfikowanych potrzeb poszczególnych województw. O pożyczkę mogą starać się zarówno doświadczone podmioty, chcące się rozwijać lub potrzebujące finansowania  na bieżące potrzeby, jak i firmy ze zdecydowanie krótszą historią działalności, w tym także start-upy. W niektórych regionach dostępne jest także finansowanie, które umożliwi rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Na jaki cel udzielane są pożyczki ze środków unijnych?

Pożyczki unijne dostosowane są do specyficznych potrzeb rozwojowych każdego z regionów, w którym są udzielane. Wyróżniają je preferencyjne warunki finansowania oraz uproszczone procedury. Można pozyskać je między innymi na:

  • podjęcie działalności gospodarczej – mikropożyczki przyznawane na preferencyjnych, korzystniejszych niż rynkowe warunkach;
  • rozwój i bieżącą działalność firmy – pożyczki inwestycyjne i rozwojowe;
  • utrzymanie płynności finansowej firmy – pożyczki płynnościowe przyznawane na szczególnie atrakcyjnych warunkach;
  • wdrażanie innowacji.

Pożyczki unijne zasilają jednak nie tylko biznes. Dzięki nim można sfinansować inwestycje związane z rewitalizacją, termomodernizacją i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, ale także w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i sektorze publicznym.

Gdzie zgłosić się po pożyczkę ze środków unijnych?

Pozyskanie środków z projektów unijnych jest proste i przyjazne. Pożyczek udzielają profesjonalne instytucje finansujące współpracujące na co dzień z BGK. Ich zadaniem jest również kompetentna pomoc w przeprowa­dzeniu przez całą procedurę uzyskania pożyczki. Listę tych instytucji można znaleźć na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Więcej informacji na temat pożyczek ze środków unijnych znajdziesz na www.bgk.pl/pozyczki-unijne/oferta-pozyczek-unijnych/ Artykuł sponsorowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej analizy zdolności kredytowej.