Na czym polega franczyza?

Silny rozwój franczyzy w naszym kraju pozwolił na zaaranżowanie nowych systemów. Duża popularność tego rodzaju biznesu jest zasługą wielu korzyści, jakie daje dobrze prowadzona franczyza. Na czym właściwie polega?

Popularność biznesów franczyzowych z roku na rok staje się coraz większa. Świadczy o tym nie tylko liczba przedsiębiorców o statusie franczyzobiorcy i aktywnie uczestniczących w tak zwanych systemach franczyzowych, ale również duża liczba franczyzodawców na polskim rynku. W tym kontekście duże znaczenie ma również branża okołofranczyzowa, a w szczególności mocno rozwinięty rynek mediów branżowych. Niemniej jednak warto zadać sobie pytanie – na czym właściwie polega franczyza?

Franczyza, czyli biznes na licencji

Siląc się na najprostszą definicję franczyzy, jest to po prostu biznes prowadzony na licencji, w formie uczestnictwa w specjalnie zaaranżowanym systemie. Systemy te organizowane i zarządzane są przez franczyzodawców, którzy określają warunki i wymagania dla kandydatów i potencjalnych uczestników sieci. Przygotowywane są więc warunki, które należy spełnić, aby móc zostać franczyzobiorcą.

Franczyzobiorca a franczyzodawca

Warto podkreślić, jak przedstawiają się relacje między franczyzobiorcą a franczyzodawcą. Bardzo dużą zaletą franczyzy jest właśnie to, że franczyzodawca udostępnia wszelkie narzędzia potrzebne do prowadzenia biznesu. Są to między innymi podręcznik operacyjny, dostęp do dostawców czy know-how, a także możliwość wykorzystywania identyfikacji wizualnej. Jest to niezwykle pomocne w osiągnaniu zysków z prowadzenia swojego biznesu.

Wiele osób, które zastanawiają się nad przystąpieniem do franczyzy, jako główną jej wadę stawiają narzędzia kontroli franczyzobiorcy przez franczyzodawcę. Należy podkreślić, że tutaj firmy aranżujące systemy franczyzowę mają pełnię kontroli – w przypadku nie wywiązywania się ze swoich obowiązków franczyzobiorcy firmy te mają prawo podjąć odpowiednie działania.

Zyski z franczyzy

Należy także zwrócić uwagę na zyski, jakie może dać odpowiednio prowadzona – przede wszystkim zgodnie z wymaganymi zasadami – franczyza. Bardzo często podczas wstępnych ustaleń warunków uczestnicwa w systemie franczyzodawca przedstawia franczyzobiorcy dane dotyczące czasu zwrotu inwestycji.

Warto zauważyć, że na początkowym etapie współpracy to franczyzodawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów inwestycji. Wliczone w to są takie elementy jak wkład początkowy czy inwestycja w lokal. W tym miejscu należy zaznaczyć, że wielu franczyzodawców, szczególnie z branży gastronomicznej, decyduje się na wprowadzenie tak zwanej wyłączności terytorialnej. Oznacza to, że franczyzobiorca otrzymuje możliwość prowadzenia lokalu w danym obszarze, co może mieć bezpośrednie przełożenie na osiągane zyski z franczyzy.

Jeżeli zatem chcielibyście zostać franczyzobiorcą, warto przejrzeć dostępne katalogi franczyz – pozwoli to nie tylko na wybranie najdogodniejszej oferty, ale również wstępnie rozeznać się po bieżącym rynku franczyzowym.