Leczenie komórkami macierzystymi – w jakich chorobach jest stosowane?

Leczenie komórkami macierzystymi stosuje się w wielu groźnych chorobach, m.in. białaczkach i niedokrwistościach.

Zastosowanie komórek macierzystych

Komórki macierzyste to pierwotne i niedojrzałe komórki, które mają zdolność do intensywnego namnażania się, samoodnowy i przekształcenia się – dzięki temu mogą zostać wykorzystane do zastąpienia tkanek, które uległy zniszczeniu w wyniku procesu chorobowego. Leczenie komórkami macierzystymiznalazło zastosowanie w takich schorzeniach, jak:

  • ostra białaczka szpikowa, limfoblastyczna, bifenotypowa,
  • przewlekła białaczka limfatyczna, szpikowa,
  • młodzieńcza przewlekła białaczka szpikowa,
  • niektóre nowotwory złośliwe,
  • niektóre choroby dziedziczne,
  • wrodzone zaburzenia układu immunologicznego,
  • niedokrwistość oporna na leczenie,
  • zespoły mieloproliferacyjne.

Komórki macierzyste leczą 80 schorzeń. Badacze szacują, że będzie ich coraz więcej, ponieważ trwają liczne badania kliniczne nad ich zastosowaniem. Leczenie komórkami macierzystymi polega na ich przeszczepieniu osobie chorej, od której zostały pobrane przy porodzie, osobom z jej rodziny lub niespokrewnionym, u których zachodzi zgodność tkankowa. Zabieg trwa godzinę i przypomina przetoczenie krwi.

Potencjał komórek macierzystych potwierdzono, kiedy po raz pierwszy dokonano ich przeszczepu w 1988 roku. Małemu chłopcu przetoczono krew pępowinową jego siostry. Do 2014 roku wykonano około 40 tysięcy zabiegów, w samej Polsce wykonuje się ich 1000 rocznie.

Jak pobiera się komórki macierzyste?

Komórki macierzyste pobiera się z krwi pępowinowej. Pozostaje ona w sznurze pępowiny oraz łożysku po porodzie i odpępnieniu noworodka. Badania kliniczne potwierdziły, że zawarte w niej komórki są bardziej pierwotne i posiadają większy potencjał do namnażania się, niż komórki macierzyste pochodzące ze szpiku kostnego. Sam zabieg jest także mniej inwazyjny.

Rodzice powinni zgłosić chęć ich pobrania w wybranym banku komórek macierzystych jeszcze przed planowaną datą rozwiązania. Po podpisaniu umowy otrzymują zestaw, w którym znajduje się specjalny pojemnik i igły do pobrania krwi pępowinowej. Należy zabrać go ze sobą do szpitala. Po odpępnieniu noworodka przeszkolona położna wkłuwa igłę w naczynia pępowinowe i pobiera 75 ml krwi. Następnie zabezpiecza ją i przekazuje do banku komórek macierzystych.