Kim jest rzeczoznawca budowlany? Kiedy skorzystać z jego pomocy?

Aby budynek mógł zostać uznany za bezpieczny i zdatny do użytku, powinno wykonać się go zgodnie z fachowym projektem i w oparciu o działania doświadczonych specjalistów, a także najlepsze materiały. A użyteczność i jakość takiego obiektu ocenia rzeczoznawca budowlany. Kim dokładnie jest ten specjalista, kiedy warto skorzystać z jego pomocy i kto może nim zostać?

Kim jest rzeczoznawca budowlany?

Rzeczoznawca budowlany przygotowuje ekspertyzy techniczne na podstawie zebranych przez siebie materiałów, przeprowadzonych oględzin oraz specjalistycznej wiedzy. Ocenia on stan budynków –tych mieszkalnych, publicznych, jak i zabytkowych, a od jego decyzji zależy często przebieg inwestycji, a nawet zdrowie i życie użytkowników danego obiektu.

Do najważniejszych zadań rzeczoznawcy budowlanego zaliczamy:

  • obliczanie dopuszczalnych obciążeń konstrukcji budowlanych;
  • wydawanie opinii na temat projektów budynków;
  • badania wytrzymałości betonu i nośności stropów;
  • określanie źródeł powstania pęknięć ścian, stropów czy fundamentów, a także zawilgocenia budynku;
  • wydawanie opinii w zakresie napraw szkód, wywołanych np. przez zagrzybienie.

Czasami rzeczoznawcy wykonują również świadectwa energetyczne i badania termowizyjne – zależne jest to od ich wiedzy oraz specjalizacji.

Wszystko to pozwala na ocenę bieżącego stanu budynku, a także jego zużycia. Przeprowadzone badania pozwalają określić również, jakie zdarzenia miały wpływ na obecny stan obiektu i umożliwiają znalezienie rozwiązań – np. usunięcie problemów.

Kiedy skorzystać z usług rzeczoznawcy budowlanego?

Bardzo często ekspertyza rzeczoznawcy budowlanego jest niezbędna i wynika z obowiązujących w Polsce przepisów prawnych. Konieczne jest skorzystanie z jego usług w sytuacji, gdy uszkodzeniu ulegnie konstrukcja nośna budynku, np. w wyniku pożaru czy zalania. Niezbędne jest to również wtedy, gdy właściciel chce dokonać prac modernizacyjnych albo planuje zmianę sposobu jego wykorzystania.

Niekiedy firmy oraz klienci indywidualni dobrowolnie decydują się na skorzystanie z pomocy rzeczoznawcy budowlanego. Ma to miejsce np. w przypadku chęci wyceny nieruchomości albo w postępowaniach spadkowych.

Kto może zostać rzeczoznawcą budowlanym?

Za wydawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego odpowiedzialna jest Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Ubiegać się o niego mogą wszystkie osoby, które posiadają uprawnienia budowlane (bez żadnych ograniczeń), 10-letnią praktykę w zakresie rzeczoznawstwa, a także tytuł magistra inżyniera lub magistra inżyniera architekta.

Aby uzyskać pozytywną decyzję komisji, należy również złożyć niezbędne dokumenty, do których zaliczamy między innymi dyplom ukończenia studiów, decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych, dokument potwierdzający przygotowanie zawodowe czy zaświadczenie o zatrudnieniu przy realizacji obiektów budowlanych.