Kiedy następuje przedawnienie długów?

Promowanie przez media konsumpcyjnego stylu życia, który owocuje kupowaniem ponad potrzeby i własne zdolności finansowe, może wpędzić w poważne tarapaty finansowe niejednego klienta. Problem zaczyna się wtedy, gdy nie jesteśmy w stanie na bieżąco spłacać raty kredytu czy pożyczki, a zadłużenie – wraz z odsetkami – z każdym dniem niebezpiecznie rośnie. Wyjściem z sytuacji może być przedawnienie długów. Kiedy mamy z nim do czynienia?

W jaki sposób banki dochodzą swoich roszczeń od dłużników?

Do niedawna każdy wierzyciel, który dochodził zwrotu swoich pieniędzy na drodze egzekucji komorniczej, musiał posługiwać się wyrokiem sądowym. Jeśli pożyczka czy kredyt były zaciągnięte w placówce finansowej, bank mógł sam sobie wystawić bankowy tytuł egzekucyjny, na podstawie którego dochodził swoich praw. Zwykle w takiej sytuacji komornik zajmował mienie dłużnika, wystawiał je na licytację, a z uzyskanych środków zaspokajał bank i siebie. Na odzyskanie pieniędzy bank miał 3 lata. Po tym czasie, jeśli odzyskanie pieniędzy okazało się nieskuteczne, następowało umorzenie. Bankowy tytuł egzekucyjny był zwykle odsprzedawany firmie windykacyjnej, która na własną rękę usiłowała odzyskać należność jeszcze przez wiele lat po zaistnieniu długu. Jednak zgodnie ze zmianą przepisów, firmy windykacyjne nie mogą działać tak swobodnie jak dotychczas – nie mają kolejnych 3 lat na dochodzenie swoich roszczeń od dłużnika. Po upływie 3 lat dług staje się po prostu przedawniony.

Nie płać, skoro nie musisz

Osoby znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, często w spirali zadłużenia, gorączkowo poszukują rozwiązań, dzięki którym mogłyby poradzić sobie z problemem. Będąc w podbramkowej sytuacji, muszą pamiętać o swoich prawach. Jeżeli bank wypowiedział umowę kredytową danemu klientowi, który nie spłacał swojego zobowiązania na czas i w ciągu trzech następnych lat nie był w stanie skutecznie odzyskać swoich należności, wówczas następuje przedawnienie długów. W takiej sytuacji klienci nie muszą reagować na próby wyegzekwowania pieniędzy, jakie będą podejmować wobec nich firmy windykacyjne. Po więcej informacji w tej sprawie warto udać się do zaufanego prawnika.