Czym jest System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001?

Wypadki przy pracy są kosztowne dla pracodawcy – przy czym koszty ukryte, takie jak chociażby utrata reputacji, potrafią być nawet do 10 razy większe niż te widoczne. Wypadkom przy pracy można i trzeba zapobiegać, a najskuteczniej robi się to poprzez zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy powstał w celu zagwarantowania bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy poprzez wprowadzenie procedur związanych z zagadnieniami BHP. Poprzednik ISO 45001, ISO 18001 koncentrował się na zagrożeniach BHP i problemach wewnętrznych organizacji i zarządzaniu nimi. Obecny system stawia duży nacisk na wpływ na kulturę organizacji poprzez włączenie bezpieczeństwa i higieny pracy do jej misji, wizji i celów strategicznych. Istotne jest również zaangażowanie kierownictwa najwyższego szczebla w kwestie BHP. Nowy system skupia się również przede wszystkim na prewencji, między innymi poprzez zarządzanie ryzykiem.

Zintegrowane pod ejście

Nowy system wprowadzono w celu ułatwienia jego integracji z pozostałymi systemami zarządzania: ISO 9001:2015 (jakość) i ISO 14001:2015 (środowisko). Obecnie wszystkie trzy systemy są zbudowane w strukturze wysokiego poziomu (HLS), dzięki czemu można je łatwo łączyć ze sobą. Podstawą działania systemu jest cykl Deminga, czyli PDCA (Zaplanuj, Wykonaj, Sprawdź, Popraw).

Certyfikacja

Organizacje, które posiadają certyfikat ISO 18001 będą musiały zdobyć nowy certyfikat przed upływem 3 lat od wprowadzenia ISO 45001, czyli do 11 kwietnia 2021 roku. Chcesz być na bieżąco? Śledź stronę https://pro.bureauveritas.pl/.

Wprowadzenie systemu ISO 45001 zwiększa elastyczność reakcji organizacji na zmiany w prawie oraz zwiększyć oszczędności poprzez zredukowanie kosztów związanych z wypadkami przy pracy. Dzięki zwiększeniu bezpieczeństwa pracy zmniejsza się również absencja i rotacja pracowników, co również na dłuższą metę pozwala zmniejszyć koszty.