Czy możliwe jest przedawkowanie Tadalafilu Maxon?

Substancją czynną Tadalafilu Maxon jest tadalafil, występujący w wielu znanych lekach na zaburzenia erekcji. Jak wskazuje sama nazwa leku, zawartość substancji aktywnej w pojedynczej tabletce w Tadalafilu Maxon jest stosunkowo wysoka. Lek Tadalafil Maxon, dostępny bez recepty, w każdej tabletce jest 10 mg substancji aktywnej. To dawka większa, niż zalecana u pacjentów z nieznacznymi zaburzeniami erekcji.

Jak stosować Tadalafil Maxon?

Tadalafil Maxon dostępny bez recepty zaleca się przyjmować według określonego schematu. Typowe zalecane dawki to jednorazowo 2,5 mg, 5 mg, 10 mg lub 20 mg substancji aktywnej. W związku z faktem, że jedna tabletka Tadalafilu Maxon zawiera 10 mg substancji aktywnej, lek ten zalecany jest przede wszystkim dla osób, u których niewielkie dawki tadalafilu okazały się nieskuteczne. Zazwyczaj stosuje się jedną tabletkę Tadalafilu Maxon 30 minut przed planowaną aktywnością seksualną. Jeśli mniejsza dawka nie okazała się wystarczająca, ilość przyjmowanego tadalafilu może zostać zwiększona.

W przypadku Tadalafilu Maxon równie duże znaczenie, co nieprzekraczanie zalecanych dawek dobowych, ma zalecana dawka tygodniowa. Leku tego nie powinno się stosować częściej, niż raz w tygodniu. Jeśli pacjent planuje częstszą aktywność seksualną, powinien przyjmować mniejsze dawki tadalafilu – 2,5 lub 5 mg codziennie o tej samej porze.

Nie istnieją przeciwskazania do długotrwałego stosowania Tadalafilu Maxon. Tadalafil w dawce dziennej 10 lub 20 mg jest bezpieczny i dobrze tolerowany nawet przy stosowaniu go przez 18 miesięcy lub dłużej. Badania kliniczne potwierdzają więc możliwość długotrwałego stosowania Tadalafilu Maxon w leczeniu dysfunkcji erekcji.

Stosowanie Tadalafilu Maxon z alkoholem znacząco osłabia działanie leku. Jednocześnie zwiększa przy tym ryzyko wystąpienia działań niepożądanych i przedawkowania.

Konsekwencje przedawkowania Tadalafilu Maxon

Objawy przedawkowania leku Tadalafil Maxon zbliżone są do jego najczęściej występujących działań niepożądanych. Występują one przy tym częściej i z większą intensywnością. Maksymalna zalecana dawka dobowa tadalafilu to 20 mg dziennie. Większe dawki przyjmowane mogą być jedynie po konsultacji lekarskiej.

Objawy przedawkowania to m.in.:

  • bóle mięśniowe,
  • zawroty głowy,
  • duszność,
  • niestrawność,
  • ból w klatce piersiowej,
  • dławica piersiowa,
  • udar mózgu.

Przedawkowanie Tadalafilu Maxon spowodować może także zawał serca oraz nagły zgon. Szczególną ostrożność w stosowaniu Tadalafilu Maxon powinni zachować pacjenci, u których stwierdzono schorzenia układu sercowo-naczyniowego. Maksymalna dobowa dawka leku dla osób ze schorzeniami wątroby to 10 mg na dobę. W przypadku osób w podeszłym wieku lub chorych na cukrzycę ryzyko przedawkowania tadalafilu nie wzrasta, nie ma więc potrzeby modyfikacji dawkowania.