Co to jest split payment i kogo dotyczy?

Luka w podatku VAT wymusiła na Ministerstwie Finansów konieczność wprowadzenia pewnych zmian, których celem jest uszczelnienie systemu podatkowego. Split payment jest jednym z elementów, które mają zapobiec wyłudzeniom podatku VAT i zachęcić do terminowego płacenia zobowiązań z tego tytułu. Sprawdź, na czym to polega i kto będzie zobowiązany do korzystania z nowego systemu.

Zgodnie z założeniem Ministerstwa Finansów, split payment ma przeciwdziałać unikaniu płacenia podatku VAT oraz zapewnić większą stabilność wpływów z tego tytułu. Taki system z powodzeniem działa już na terenie wielu krajów, m.in. Włoszech, Turcji, Czechach. W Polsce będzie obowiązywał od 1 kwietnia 2018 roku.

Split payment – na czym polega?

Split payment to tzw. płatność podzielona. Jej istotą jest rozdzielenie dotychczasowej jednej płatności za nabyty towar czy usługę na dwa różne rachunki. Warto przy tym podkreślić, że proces rozdzielenia będzie odbywał się automatycznie przez system bankowy.

Jak to będzie wyglądać w praktyce?

Wartość netto faktury będzie trafiać na standardowy rachunek dostawcy, natomiast wartość podatku będzie przekazywana na specjalny rachunek VAT dostawcy.

Należy przy tym podkreślić, że założenie i prowadzenie rachunku VAT ma być dla dostawcy neutralne finansowo. Samo uruchomienie takiego konta nie będzie wiązało się z koniecznością podpisywania dodatkowych umów z bankiem.

Kto może skorzystać ze split payment?

Zgodnie z nowymi przepisami, mechanizm płatności podzielonej będzie miał zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników. Chodzi zatem o relacje B2B (firma – firma), zaś w przypadku relacji B2C (firma – klient indywidualny) split payment nie będzie obowiązywać.

Nowe przepisy jednoznacznie wskazują na nieobligatoryjny charakter mechanizmu płatności podzielonej. Oznacza to, że tylko od nabywcy towarów lub usług zależeć będzie, czy i którą fakturę zapłaci w systemie split payement.

Warto jednak podkreślić, że Ministerstwo Finansów rozważa wprowadzenie obowiązku mechanizmu płatności podzielonej wobec wybranych branż – tych najbardziej newralgicznych, w przypadku których odnotowywane są liczne wyłudzenia podatku VAT. Jest to jednak wyłącznie na etapie planów – wprowadzenie obowiązku rozliczania się w systemie split payment wymaga bowiem zgody UE.

Płatność podzielona – czy to się opłaca?

Decydując się na skorzystanie z mechanizmu płatności podzielonej, przedsiębiorca może:

  • obniżyć wysokość podatku VAT do zapłaty – w przypadku uregulowania należności przed ustawowym terminem
  • uniknąć zastosowania sankcyjnej stawki odsetek
  • uzyskać szybszy zwrot podatku VAT – w nieprzekraczalnym terminie 25 dni.

Chociaż głównym założeniem mechanizmu split payment jest uszczelnienie systemu VAT poprzez ograniczenie wyłudzeń podatkowych i zwiększenie pewności obrotu gospodarczego, przynosi on wiele korzyści samym podatnikom. Warto więc rozważyć taką opcję.