doktorekg.pl - doktoreg (4) .jpg

Badanie EKG – co to jest i jak się do niego przygotować?

Badania EKG jest podstawowym badaniem, która pozwala zdiagnozować choroby mięśnia sercowego i jakiekolwiek nieprawidłowości z jego pracą. Należy do badań stosunkowo tanich i mało skomplikowanych, specjaliści często więc zalecają je pacjentom. Na czym dokładnie polega?

EKG serca – co to jest?

Elektrokardiografia to badanie profilaktyczne pracy serca, które wykonuje się równie często jak echokardiografię, angiografię bądź też holter.

Badanie umożliwia specjaliście ocenę pracy serca, jego rytmu oraz ewentualnych problemów z przewodzeniem i niedokrwieniem. Lekarz jest w stanie także ocenić, czy u pacjenta nie pojawiły się cechy zawału

Jak przebiega badanie EKG?

Samo badanie EKG trwa około 5 – 10 minut i jest dla pacjenta całkiem bezbolesny. Technik, który je wykonuje, na początku poprosi pacjenta o zdjęcie zegarka i biżuterii. Po położeniu się na koncercie, pacjent powinien odsłonić klatkę piersiową oraz okolice nadgarstków i kostek. Niedopuszczalne jest uczucie chłodu u pacjenta, które może prowadzić do drżenia mięśni, co uniemożliwi prawidłową interpretację wyników EKG.

Jeśli rodzaj stosowanych elektrod tego wymaga, pielęgniarka specjalnym roztworem na bazie alkoholu przemyje miejsca na ciele, do których zostaną one przymocowane. Następnie nałoży na nie specjalny żel. Elektrody zostaną przymocowane do rąk i nóg pacjenta oraz klatki piersiowej. Uwaga – mężczyźni z obfitym owłosieniem powinni ogolić tę okolicę, aby nie zakłócać przewodzenia impulsów elektrycznych.

w diagnostycznym EKG z reguły mocuje się od 12 do 15 elektrod. Po ich przymocowaniu pacjent powinien nie ruszać się i leżeć spokojnie. Po zakończeniu zapisu pielęgniarka odczepi elektrody.

Jakie zaburzenia pozwala wykryć EKG z opisem?

EKG pozwala ocenić częstość oraz miarowość pracy serca, a także jego rozmiar i położenie komór zapis EKG pozwala wykryć nie tylko nieprawidłową częstość pracy serca i zaburzenia rytmu, ale także zagrażający zawał serca oraz upośledzenie napływu krwi do niego. Dzięki EKG specjalista jest w stanie ocenić, czy u pacjenta nie występują zaburzenia poziomu elektrolitów we krwi oraz ślady zawału serca, który ten mogą przebyć w przyszłości. Dzięki badaniom EKG można wykryć także niektóre wrodzone wady serca, zapalenie mięśnia sercowego, a także inne choroby, które mogą wpływać na jego stan.