E-sąd – czym jest?

Wielu z nas z pewnością nie zdaje sobie nawet sprawy, że obok tradycyjnych sądów istnieje również tzw. e-sąd, czyli innymi słowy sąd elektroniczny. Funkcjonuje on w Lublinie i od momentu powstania w 2009 roku nieustannie zyskuje na znaczeniu. Trafia do niego nawet kilka milionów spraw rocznie i nic nie wskazuje na to, by sytuacja ta miała się w najbliższym czasie zmienić. Czym konkretnie zajmuje się e-sąd w Lublinie? Kto i w jaki sposób kieruje pozwy do sądu elektronicznego? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w tym artykule.

E-sąd w Lublinie

Sąd elektroniczny to stosunkowo nowa instytucja, która została powołana do życia w 2009 roku i od samego początku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Jej klientami są przede wszystkim instytucje pożyczkowe (banki i parabanki), a także fundusze sekurytyzacyjne, firmy telekomunikacyjne, firmy windykacyjne czy też zakłady transportu miejskiego. Dlaczego właśnie te podmioty? Z uwagi na fakt, iż e sąd w Lublinie pozwala szybko i sprawnie procesować sprawy dotyczące zaległych zobowiązań i kierować do dłużników nakazy zapłaty w postaci EPU.

Czym jest EPU? EPU, czyli Elektroniczne Postępowanie Upominawcze, to elektroniczny tryb rozpoznawania roszczeń – całkowicie zdalny, elektroniczny i co istotne, inicjowany przez stronę powodową. Z uwagi na powyższe cechy sprawy trafiające do e-sądu procesowane są o wiele szybciej aniżeli w tradycyjnych sądach i tym samym pozwalają szybciej wyegzekwować od dłużników należne zaległości.

Sąd elektroniczny

Pozwy do sądu elektronicznego kierują przede wszystkim te instytucje, które zmagają się z klientami nierzetelnie spłacającymi swoje zobowiązania – mandaty, raty czy abonamenty. Jak wygląda to w praktyce? Instytucje tego rodzaju, a dokładniej rzecz ujmując ich przedstawiciele, posiadają specjalne konta założone w e-sądzie, przy pomocy których mogą składać pozwy wobec swoich dłużników. Procedura jest niezwykle prosta, gdyż polega na wypełnieniu elektronicznego formularza. Poza danymi osobowymi formularz wymaga podania podstawy istnienia roszczenia, jego wielkość, a także krótkie uzasadnienie. Co warto podkreślić, w pozwie takim wystarczy się jedynie powołać na istnienie konkretnych dowodów, gdyż ich załączenie nie jest wcale wymagane. Przekazanie takiego formularza do e-sądu jest wystarczające, by pozwany otrzymał wezwanie do zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU).

Czy otrzymanie takiego wezwania powinno nas zaniepokoić? Z pewnością nie należy takiego faktu bagatelizować, gdyż może się okazać, że pozew jest jak najbardziej zasadny. Oczywiście zdarzają się i takie sytuacje, że trafiają do nas pozwy, które są zupełnie bezpodstawne i stanowią jedynie formę wyłudzenia pieniędzy. W momencie otrzymania wezwania do zapłaty warto tym samym jak najszybciej zapoznać się ze szczegółami sprawy. By skutecznie zaskarżyć nakaz zapłaty warto skonsultować się z fachowcem – np. Darmowy Prawnik. Poinformuje on nas o obowiązujących terminach i podpowie, jak zrobić to prawidłowo. Na stronie Darmowego Prawnika dowiesz się między innymi jak rozegrać przedawnienie kredytu.